Cảnh báo về nạn cướp biển có vũ trang khu vực phía Đông Singapore

31/12/19 6:38 AM

Cục Hàng hải Việt Nam cảnh báo, tàu thuyền khi đi qua khu vực eo biển phía Đông Singapore, vùng biển Sulu – Celebes và Malacca cần cẩn trọng với cướp biển có vũ trang. 

Cục Hàng hải Việt Nam vừa có văn bản thông tin đến Cục Đăng kiểm Việt Nam và các cảng vụ trực thuộc diễn biến về tình trạng cướp biển, cướp có vũ trang đối với tàu thuyền trong thời gian gần đây.

Văn bản của Cục Hàng hải Việt Nam nêu, theo báo cáo của Trung tâm chia sẻ thông tin ReCaap, từ ngày 17/12 – 23/12/2019, xảy ra 5 vụ cướp có vũ trang tấn công tàu thuyền.

Tất cả các vụ tấn công đều xảy ra khi tàu đang hành trình ở khu vực eo biển phía Đông Singapore.

Để bảo đảm an toàn cho các tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế, đặc biệt đối với các tàu đi qua khu vực có nguy cơ cướp biển cao, Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét hướng dẫn các chủ tàu Việt Nam triển khai thực hiện biện pháp tăng cường an ninh phù hợp khi hành trình qua khu vực eo biển phía Đông Singapore, vùng biển Sulu – Celebes và Malacca.

Các cảng vụ hàng hải có trách nhiệm cập nhật, phổ biến tới tất cả các thuyền trưởng, chủ tàu, công ty quản lý và khai thác tàu Việt Nam về diễn biến cướp biển, cướp có vũ trang ở khu vực các “điểm nóng” trong thời gian gần đây khi làm thủ tục cho tàu biển Việt Nam xuất cảnh đi nước ngoài;

Yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp liên quan triển khai nghiêm túc kế hoạch an ninh tàu biển đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt, chú trọng đến khuyến cáo của IMB, RECAAP, bảo đảm không để xảy ra các sự cố an ninh đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế.

Báo An ninh thủ đô