Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Bến cảng Liên Chiểu

26/03/21 9:16 AM

Ngày 25/3, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng – phần cơ sở hạ tầng dùng chung. Đây là dự án nhóm A, đầu tư công với tổng vốn dự kiến 3.426 tỷ đồng, do UBND TP.Đà Nẵng là cơ quan chủ quản.

Theo Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng – phần cơ sở hạ tầng dùng chung (năm 2018); mục tiêu của dự án nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng dùng chung Bến cảng Liên Chiểu tạo cơ sở phát triển cảng biển tại khu vực Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.

Giai đoạn đầu đáp ứng thông qua lượng hàng đến 5 triệu tấn/năm và phát triển các bến giai đoạn tiếp theo theo quy hoạch nhằm giảm tải cho khu bến Tiên Sa và Sơn Trà, giảm áp lực giao thông đường bộ đi qua nội đô TP. Đà Nẵng; tăng cường kết nối vùng và liên vùng, góp phần phát triển bền vững kinh tế – xã hội của TP. Đà Nẵng và trong khu vực.

Quy mô dự án gồm các hạng mục chính như kè chắn sóng, đê chắn sóng, luồng tàu, hạ tầng kỹ thuật kết nối có khả năng tiếp nhận tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải đến 100.000 tấn, tàu container có sức chở từ 6.000 đến 8.000 Teu.

Dự án sẽ xây dựng tuyến kè chắn sóng dài khoảng 820 m và đê chắn sóng dài khoảng 350 m; luồng tàu và khu nước; khu quay trở, hệ thống báo hiệu hàng hải; giao thông kết nối với cảng: đường bộ kết nối từ đường nội bộ của cảng đi QL1A mới; hạ tầng kỹ thuật khác như gia cố, san nền tôn tạo mặt bằng; hạ tầng cấp điện, cấp nước và công trình phụ trợ đồng bộ.

Tổng mức đầu tư dự án dự kiến 3.426,3 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ dự án là 2.994,59 tỷ đồng; phần còn lại sử dụng ngân sách địa phương của TP. Đà Nẵng.

Dự án được đầu tư công theo Luật Đầu tư công và các quy định liên quan của pháp luật. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2021 đến năm 2025.

Quy hoạch cảng Liên Chiểu

Theo Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP. Đà Nẵng chịu trách nhiệm về tính chính xác về nội dung, số liệu trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; chủ trì lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư Dự án theo đúng quy định của pháp luật; Thực hiện quy trình thủ tục đánh giá tác động môi trường của Dự án theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; chỉ được triển khai thực hiện Dự án sau khi Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật. Bảo đảm cân đối, bố trí đủ vốn của địa phương và vốn ứng trước trong trường hợp ngân sách trung ương bố trí chưa kịp tiến độ để thực hiện Dự án hoàn thành vào năm 2025 như cam kết.

UBND TP. Đà Nẵng cũng được yêu cầu khẩn trương triển khai các thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực thực hiện đầu tư xây dựng, kinh doanh các bến cảng bảo đảm công khai, minh bạch tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu, Luật Đất đai và các quy định liên quan. Chịu trách nhiệm bảo đảm tiến độ đưa các bến cảng vào khai thác hiệu quả đồng bộ với phần cơ sở hạ tầng dùng chung. Đồng thời phối hợp với Bộ GTVT đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông kết nối với khu bến Liên Chiểu để bảo đảm đồng bộ với tiến độ đầu tư, khai thác các bến cảng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông – Vận tải có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn UBND TP. Đà Nẵng trong việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ Dự án, bảo đảm đầu tư Dự án phù hợp với Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam; hướng dẫn, thống nhất với UBND TP Đà Nẵng về quy hoạch tổng mặt bằng khu bến cảng Liên Chiểu đáp ứng giai đoạn trước mắt và định hướng phát triển lâu dài; Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đối với Dự án trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư và quản lý khai thác, sử dụng bến cảng theo quy định của pháp luật.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Thủ tướng Chính phủ giao chịu trách nhiệm về nội dung Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, cân đối và bố trí đủ vốn cho Dự án trong tổng mức vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025 theo hạn mức để triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời theo chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn UBND TP. Đà Nẵng thực hiện các nội dung Dự án về đầu tư bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn UBND TP. Đà Nẵng thực hiện các nội dung liên quan của Dự án bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật.

Như vậy là sau 3 năm quyết tâm xây dựng dự án trình các cấp thẩm quyền, đến nay Dự án xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng – phần cơ sở hạ tầng dùng chung đã chính thức được phê duyệt./.

VOV