CMIT hoàn thành khóa đào tạo Thực hành Lean cấp độ 3 đầu tiên

13/12/19 9:03 AM

Ngày 12/12/2019, Công ty TNHH cảng quốc tế Cái Mép CMIT đã hoàn thành khóa đào tạo Thực hành Lean cấp độ 3 đầu tiên theo chương trình “LEAN for All“ của cổ đông APM Terminals. Chương trình nhằm đem lại một cách làm việc mới hướng tới tối ưu chi phí và cải thiện sáng tạo, cũng như tạo cho cán bộ công nhân viên một tư duy công việc và kỹ năng mới hiệu quả.

Toàn bộ Ban điều hành và các trưởng phòng đều tham gia khoá đầu tiên lên Level 3 – Lean Practitioner Người thực hành Lean, để tiếp sau đó các khoá khác tiến tới thực sự tạo ra một văn hoá Lean trên toàn bộ công ty.

Xin chúc mừng CMIT!