Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn ATVSLĐ năm 2019

28/08/19 8:00 AM

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, bổ sung những kiến thức mới, các quy định của pháp luật trong công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn cơ sở đối với công tác ATVSLĐ, chiều ngày 26/8/2019, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn ATVSLĐ tại Hải Phòng.

Đồng chí Lê Phan Linh – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Đỗ Việt Đức – Chuyên viên chính, Ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trực tiếp tham gia truyền đạt các nội dung của Hội nghị tập huấn. Gần 80 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn, cán bộ công đoàn chuyên trách, cán bộ phụ trách công tác Bảo hộ lao động, ATVSLĐ các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty – đồng chí Lê Phan Linh nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động của tổ chức công đoàn. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2019 của Công đoàn Tổng công ty là tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, phổ biến kiến thức về ATVSLĐ tới từng cán bộ công đoàn, từng người lao động nhằm đảm bảo sự an toàn của người lao động góp phần vào sự ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tổ chức công đoàn ở các đơn vị, doanh nghiệp cần phối hợp với chuyên môn nâng cao việc phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Mỗi cá nhân, tập thể người lao động trong ngành, nêu cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân, đảm bảo ATVSLĐ, mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp và cũng chính là điều kiện để tăng thu nhập, cải thiện đời sống người lao động.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung cơ bản về công tác ATVSLĐ, đặc biệt là chủ đề năm 2019 “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay nhằm nâng cao chất lượng công tác ATVSLĐ, phát triển mạng lưới ATVSV tại cơ sở góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xã hội của doanh nghiệp, của tổ chức Công đoàn và của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam./.

Công đoàn TCT