Công đoàn Tổng công ty phối hợp với Tổng công ty tổ chức Hội nghị tọa đàm “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”

25/11/19 8:34 AM

Nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực kỷ niệm 23 năm Ngày Thành lập Công đoàn Tổng công ty (25/11/1996 – 25/11/2019). Trong hai ngày, 20 và 21 tháng 11 năm 2019, Công đoàn Tổng công ty đã phối hợp với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị tọa đàm về “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”.

Hội nghị tọa đàm về “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc” tại hai khu vực phía Bắc tại thành phố Hải Phòng; phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lê Phan Linh và Q.Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Nguyễn Cảnh Tĩnh.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Đinh Anh Tú, Phó bí thư Thường trực Đảng Ủy Tổng công ty; đồng chí Lê Đình Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Ngô Quốc Khánh, Phó trưởng phòng Ban Chính sách và KTXH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và gần 200 đại biểu là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn trực thuộc Công đoàn Tổng công ty, Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở và các cán bộ thường trực về công tác dân chủ của doanh nghiệp.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã được thực hiện khá tốt. Theo thống kê hàng năm có tới 80% số doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động; 90% doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể đúng quy định của pháp luật, trong đó có 45% Thỏa ước có những điều khoản có lợi hơn so với quy định của pháp luật đối với người lao động; đa số các đơn vị đều ban hành và thực hiện tốt Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc xây dựng quy chế dân chủ; các nội dung, quy trình, hình thức thực hiện dân chủ cơ sở tại nơi làm việc được cụ thể hóa, đảm bảo cho người lao động được biết, được tham gia, được quyết định, được giám sát, kiểm tra theo các quy định của pháp luật. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, vướng mắc.

Tại Hội nghị các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, trao đổi về nội dung, phương pháp, kinh nghiệm hay, phù hợp trong tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; những khó khăn, bất cập trong các quy định hiện hành; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, đặc biệt trong việc tổ chức hội nghị người lao động, công tác đối thoại định kỳ để tránh bệnh hình thức, qua loa. Các đại biểu đều thống nhất xác định người sử dụng lao động đóng vai trò chủ trì, công đoàn đóng vai trò phối hợp tổ chức thực hiện nhưng đóng vai trò chính trong việc giám sát kết quả triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân cũng được các đại biểu trao đổi thẳng thắn, cởi mởi để cùng đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh, Quyền Tổng giám đốc và đồng chí Đinh Anh Tú, Phó bí thư Đảng ủy Tổng công ty đã đánh giá cao những nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong thời gian qua đã góp phần ổn định tư tưởng, tạo niềm tin và sự ủng hộ của người lao động trong quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp và Tổng công ty. Các đồng chí cũng lưu ý các doanh nghiệp về vai trò và trách nhiệm chính trong việc thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ cần phải được thực hiện đúng theo hướng dẫn của Nghị định 149/2018/NĐ-CP và hướng dẫn liên tịch hàng năm của Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty. Các đồng chí cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới Tổng công ty sẽ tiếp tục thực hiện tái cơ cấu mạnh mẽ và toàn diện, do đó các doanh nghiệp cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, nhằm xây dựng mối quan hệ lao động ổn định, hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần đưa doanh nghiệp và Tổng công ty từng bước ổn định và phát triển, giữ vững vai trò chủ đạo trong lĩnh vực hàng hải của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Tổng kết Hội thảo, đồng chí Lê Phan Linh đã đánh giá cao những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của các doanh nghiệp, vai trò và những nỗ lực của các công đoàn cơ sở trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng chí cũng đề nghị, thông qua hội thảo này, các công đoàn cơ sở cần tích cực và chủ động hơn nữa trong việc phối hợp cùng với lãnh đạo doanh nghiệp nghiên cứu, tìm ra những giải pháp, cách làm hay, phù hợp với từng doanh nghiệp, đơn vị, đưa việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào chiều sâu, nề nếp và tạo sự chuyển biến toàn diện, rộng khắp đến tất cả các doanh nghiệp, đến từng đoàn viên và người lao động, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Công đoàn TCT