Cổng Thông tin điện tử Chính phủ hợp tác truyền thông với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

16/08/23 9:18 AM

Chiều 15/8, tại Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ký kết Chương trình hợp tác truyền thông.

Lễ ký kết là khởi đầu cho sự hợp tác bền chặt giữa Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Cổng TTĐT Chính phủ –

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Mai Thị Thu Vân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước Đỗ Hữu Huy; lãnh đạo các Vụ và 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước.

Về phía Cổng Thông tin điện tử Chính phủ có đồng chí Nguyễn Hồng Sâm, Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ, các đồng chí Phó Tổng giám đốc, Phó Tổng Biên tập lãnh đạo các ban, đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội là tách bạch, phân định rõ chức năng chủ sở hữu vốn của Nhà nước với chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động của doanh nghiệp, kể từ khi thành lập vào đầu năm 2018 theo Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ đến nay, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chủ động, tích cực triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội, triển khai thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của đại diện chủ sở hữu nhà nước theo quy định, trong đó trọng tâm là quản lý, sử dụng hiệu quả vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hoàng Anh – Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại buổi lễ

Đến nay, qua gần 5 năm hoạt động, nhìn chung vốn chủ sở hữu và tài sản của 19 tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban quản lý được bảo toàn, hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhiều tập đoàn, tổng công ty được duy trì; thực hiện vai trò nòng cốt trong nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng của đất nước, góp phần bảo đảm các cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, tạo tiền đề và động lực quan trọng cho phát triển các ngành, lĩnh vực và nền kinh tế, góp phần thực hiện an sinh xã hội và quốc phòng-an ninh.

Trong 5 năm vừa qua, Ủy ban cũng như 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc đã nhận được sự ủng hộ và đồng hành tích cực của Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, đội ngũ biên tập viên và phóng viên đã luôn đồng hành và chia sẻ cùng với Ủy ban về những khó khăn, thách thức.

Nhiều bài viết trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ thời gian qua đã hỗ trợ mạnh mẽ trong công tác truyền thông về kết quả hoạt động, nhất là các kết quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao Ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban quản lý.

Đồng thời đã giúp Ủy ban nhìn nhận, đấu tranh với những hạn chế còn tồn tại trong quá trình xây dựng, phát triển; trên cơ sở đó đã gợi mở, góp ý cho Ủy ban trong việc đưa ra những định hướng, giải pháp quý giá để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

“Đây chính là khởi đầu cho sự hợp tác bền chặt giữa Hai cơ quan Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Cổng thông tin điện tử Chính phủ”, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh.

Trên cơ sở Chương trình hợp tác này, Ủy ban mong Cổng thông tin điện tử Chính phủ tiếp tục đồng hành trong việc: phản ánh kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với những vấn đề phát triển doanh nghiệp nhà nước nói chung và 19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Ủy ban quản lý nói riêng.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về những kết quả hoạt động của Ủy ban và các doanh nghiệp trực thuộc, góp phần quảng bá và tạo sự đồng thuận xã hội đối với việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của các doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh giao các đầu mối của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp đầu mối của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cho mỗi cơ quan. Định kỳ hằng năm sơ kết, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tiếp theo.

“Với trách nhiệm, tinh thần cao nhất Ủy ban sẽ tiếp tục nỗ lực, tích cực đồng hành và hỗ trợ mọi nguồn lực để đảm bảo việc triển khai nhiệm vụ của các đồng chí biên tập viên, phóng viên Cổng thông tin điện tử Chính phủ được thực hiện một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất”, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh khẳng định.

Ông Nguyễn Hồng Sâm – Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Sâm bày tỏ, việc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ký thỏa thuận hợp tác truyền thông giai đoạn 2023-2026 hôm nay là sự kiện rất ý nghĩa trong việc đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng như của 19 tập đoàn, tổng công ty trên các nền tảng truyền thông của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đến với đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Thực hiện tốt công tác truyền thông kịp thời, hiệu quả không chỉ giúp công chúng hiểu rõ hơn về hoạt động và những đóng góp quan trọng của 19 tập đoàn, tổng công ty – lực lượng chủ lực trong khối doanh nghiệp nhà nước đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp của các doanh nghiệp trong hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, khẳng định vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong sự phát triển chung.

Trong xã hội thông tin, nhất là đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước, làm tốt công tác truyền thông, không chỉ giúp lãnh đạo các cấp và người dân hiểu “doanh nghiệp đã làm gì, làm như thế nào” để phát huy vai trò của mình trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Làm tốt công tác truyền thông còn giúp lan tỏa thương hiệu của những doanh nghiệp nhà nước: Vững mạnh về kinh tế, tài chính, uy tín trong cung cấp sản phẩm, dịch vụ, tiên phong trong kiến tạo giá trị, phục vụ cộng đồng.

“Chúng tôi tin tưởng rằng với tiềm năng riêng có và thế mạnh của mình, Lễ ký kết ngày hôm nay sẽ là mốc khởi đầu quan trọng cho một quá trình hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc vì sự phát triển chung của tất cả các bên”, đồng chí Nguyễn Hồng Sâm nhấn mạnh và khẳng định, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ đồng hành cùng Ủy ban Quản lý vốn và các tập đoàn, tổng công ty trong công tác thông tin, truyền thông về các hoạt động, các sự kiện quan trọng để đưa thông tin nhanh nhất, chính xác nhất đến với công chúng. Nhất là những thông tin quan trọng liên quan đến việc thực thi chính sách, thực hiện các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với doanh nghiệp.