Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên

14/05/20 4:45 PM

Ngày 14/5/2020, tại Khách sạn Hilton số 50 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với sự tham gia của 26 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu cho 97.454.206 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội hân hạnh đón tiếp các đại biểu là đại diện của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (là cổ đông lớn nhất tại Cảng Đà Nẵng, chiếm tỷ lệ 75% tổng số cổ phần của Cảng Đà Nẵng), đại diện của Công ty TNHH WANHAI Việt Nam – WANHAI Lines (là cổ đông nước ngoài lớn nhất tại Cảng Đà Nẵng, chiếm tỷ lệ 20,23% tổng số cổ phần của Cảng Đà Nẵng), các quan khách và tất cả các cổ đông của công ty.

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2019, báo cáo của HĐQT và BKS, kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, đầu tư và cổ tức năm 2020; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

Về kết quả kinh doanh năm 2019, tổng doanh thu của Công ty CP Cảng Đà Nẵng đạt 854 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế là 227,4 tỷ đồng, tăng 24,3% so với năm 2018. Tổng số lượt tàu đạt 2.082 lượt, tăng 7% so với năm 2018, trong đó tàu container là 1.214 lượt, tăng 10% so với năm 2018, sản lượng container qua cảng đạt 474.901 Teus trong năm 2019, tăng 28% so năm 2018. Mức chi trả cổ tức cho năm 2019 là 14%.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh, năm 2020, Công ty CP Cảng Đà Nẵng đặt mục tiêu lợi nhuận là 240 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức cho năm 2020 dự kiến thấp nhất là 14%.

Ông Trần Lê Tuấn – Chủ Tịch HĐQT – Quyền TGĐ Công ty cho biết thêm, kết quả kinh doanh năm 2019 có sự tăng trưởng vượt bậc phần lớn là do những đường lối chính sách của Cảng Đà Nẵng, lấy khách hàng là trọng tâm từ đó mở rộng thị trường, đặc biệt chú trọng đến các khách hàng là các nhà xuất nhập khẩu nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển Logistics của vùng kinh tế miền Trung nói riêng và vùng hành lang kinh tế Đông – Tây nói chung.

Năm 2020, trong công tác đầu tư, Cảng Đà Nẵng đặc biệt chú trọng đến việc áp dụng CNTT, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng sự hài lòng của khách hàng, cũng như phù hợp chủ trương chung của VIMC (Tổng công ty Hàng hải Việt Nam).

Phát biểu tại đại hội, các cổ đông đánh giá cao sự phát triển ổn định, bền vững của Cảng Đà Nẵng trong quá trình hoạt động và bày tỏ mong muốn các cổ đông sẽ tiếp tục ủng hộ và giao quyền tối đa cho HĐQT để tạo sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của Cảng Đà Nẵng và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.

Cảng Đà Nẵng