Cụm cảng Cần Thơ sẵn sàng đón tàu container hoạt động

VTV Cần Thơ