Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 họp phiên trù bị

Chiều ngày 19/10, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu khai mạc Đại hội

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại phiên trù bị Đại hội

Phát biểu tại phiên trù bị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nêu rõ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị và đối với cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối tin tưởng mỗi đảng viên và toàn thể Đại hội sẽ nêu cao tình thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm Quy chế làm việc, thực hiện tốt Chương trình Đại hội, tổ chức Đại hội thành công, đáp ứng niềm tin và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối.

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 12 đồng chí; bầu Đoàn Thư ký Đại hội gồm 03 đồng chí; bầu Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu gồm 09 đồng chí.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc, Quy chế làm việc; quán triệt một số nội dung Quy chế bầu cử tại Đại hội và tiến hành một số nội dung khác.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ ngày 19 – 21/10/2020.

Đoàn dâng vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ Bắc Sơn.

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ Bắc Sơn và Di tích Nhà 67 – Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.