Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên VIMC lần thứ III thành công tốt đẹp

21/06/22 10:00 PM

Ngày 20/6/2022, tại trụ sở Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 đã được tổ chức với sự tham gia của 120 đại biểu chính thức, đại diện gần 500 đoàn viên Đoàn Thanh niên Tổng công ty.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Ủy ban Trung ương hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Khối DNTW, Tổ trưởng Tổ chỉ đạo Đại hội số 2 Đoàn Khối DNTW, các đồng chí Lãnh đạo các ban Đoàn Khối DNTW, Thành viên Tổ chỉ đạo Đại hội số 2 Đoàn Khối DNTW; đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty; đồng chí Lê Phan Linh, Ủy viên thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; các đồng chí Lãnh đạo các ban trực thuộc Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam , Lãnh đạo các Công ty thành viên trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Các đồng chí Nguyên là Bí thư, Phó Bí thư các thời kỳ.

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty, Đặng Huy Cường trình bày báo cáo tại Đại hội

Trong phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã thông qua quy chế làm việc và chương trình của đại hội, trình bày đề án nhân sự Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027. Thông qua báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý xây dựng dự thảo, Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12, Đại hội đại biểu Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 4, nhiệm kỳ 2022-2027; thảo luận về đề án nhân sự và góp ý văn kiện Đại hội Đoàn các cấp. Tại hội nghị các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại phiên làm việc thứ hai, Đại hội đã Báo cáo kết quả phiên làm việc thứ nhất, báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027, ra mắt Ban chấp hành Nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 12 đồng chí. Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Đặng Huy Cường giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khóa mới và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đoàn Thanh niên Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2022-2027.

Cũng trong khuôn khổ Đại hội, nhiều ý kiến tham luận đã được gửi đến Đoàn chủ tich, các tham luận đã phản ánh sâu sắc và toàn diện các mặt công tác của Đoàn thanh niên Tổng công ty về công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên, các hoạt động tình nguyện, công tác phát triển Đảng, công tác chuyển đổi số, phát triển các phòng trào nghiên cứu khoa học…. Đây là những văn kiện quan trọng để rút ra những kinh nghiệm và bài học quý báu nhằm từng bước nâng cao chất lượng của công tác đoàn thể trong toàn Đoàn Tổng công ty.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Ủy ban Trung ương hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Khối DNTW, Tổ trưởng Tổ chỉ đạo Đại hội số 2 Đoàn Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Ủy ban Trung ương hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Khối DNTW, Tổ trưởng Tổ chỉ đạo Đại hội số 2 Đoàn Khối DNTW đánh giá cao kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Đoàn thanh niên Tổng công ty, những hoạt động trên đánh dấu sự trưởng thành của tổ chức Đoàn Thanh niên Tổng công ty, đồng chí tin tưởng tổ chức Đoàn thanh niên Tổng công ty sẽ ngày càng vững mạnh, đoàn kết để cống hiến tài năng, sức trẻ vào sự phát triển của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và xây dựng Đất nước.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty chia sẻ trong cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam. Sinh thời Bác Hồ kính yêu từng nói thanh niên là rường cột của nước nhà, là lực lượng đông đảo có mặt trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – văn hoá – xã hội – an ninh quốc phòng, có đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty nói riêng và của tuổi trẻ Tổng công ty nói chung trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều phong trào thi đua, với các hình thức phong phú, sáng tạo và đạt được nhiều thành tích trên hầu hết các mặt công tác như: công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; các phong trào hành động của tuổi trẻ… Kết quả đó đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế của Tổng công ty và các nhiệm vụ, chương trình hoạt động của Đoàn Khối DNTW.

Tổng giám đốc Nguyễn Cảnh Tĩnh và Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lê Phan Linh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027

Đồng chí đề nghị BCH Đoàn thanh niên Tổng công ty khóa III, nhiệm kỳ 2022 -2027  cần quan tâm đặc biệt tới công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho đoàn viên. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên về việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của BCH Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với “Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030” và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về việc “Đẩy mạnh học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, mong muốn chính đáng của đoàn viên. Qua đó xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động hướng tới nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên nhằm phát triển toàn diện cả về trình độ chuyên môn, cả về đạo đức, tư tưởng của đoàn viên, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Đảng bộ, lãnh đạo Tổng công ty luôn tin tưởng công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong nhiệm kỳ này sẽ có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ VI.