Đại hội Đảng bộ lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô

2/06/20 9:03 AM

Ngày 28/5/2020, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Đảng bộ lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô. Đại hội với sự tham dự của 34 đồng chí đảng viên. Đại hội có sự tham dự của đồng chí Đinh Anh Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Đồng chí Đinh Anh Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo Chính trị Nhiệm kỳ 2015-2020 nêu rõ, Đảng bộ Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ X đã đề ra. Việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương được Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty duy trì thường xuyên và nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát đối với từng chi bộ và các đảng viên được Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty duy trì và thực hiện theo đúng quy định.Việc thể chế hóa, cụ thể hóa các văn bản về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo cơ sở đảng các cấp có căn cứ để triển khai thực hiện…

Trên cơ sở bối cảnh và tình hình thực tế, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 thống nhất xây dựng 5 mục tiêu tổng quát cho Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 như sau: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong, sức chiến đấu, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phấn đấu Công ty giảm lỗ hàng năm, giữ ổn định, tiến tới phục hồi doanh nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch trong quản lý và điều hành doanh nghiệp.Quan tâm, phát triển nguồn cán bộ kế cận, trong đó ưu tiên phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp và gắn bó lâu dài với Công ty thông qua chính sách phù hợp về tuyển dụng, đào tạo và thu nhập. Đảm bảo an sinh xã hội trong doanh nghiệp, nâng cao thu nhập, phúc lợi, chăm sóc sức khỏe và cuộc sống cho người lao động…

Về sản xuất kinh doanh, tiếp tục tập trung vào phân khúc tàu cỡ vừa và nhỏ hoạt động chủ yếu hoạt động ở khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á tới vùng Vịnh,… tăng cường các hoạt động phụ trợ nhằm tăng nguồn thu cho Công ty, phấn đấu giảm lỗ hàng năm, giữ ổn định, tiến tới phục hồi doanh nghiệp.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Công ty tiếp tục phát huy truyền thống ”Nhất tâm vạn sự thành” đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 trong thời kỳ mới.

Đại hội đã thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí; thông qua việc bầu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy đối với đồng chí Nguyễn Duy Luân; thông qua kết quả bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ VI gồm 10 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết.

Đại hội cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty gồm 3 đồng chí (Nguyễn Duy Luân, Bùi Nhật Truyền, Trần Thị Thu Hiền), trong đó đồng chí Nguyến Duy Luân là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Đồng chí Đinh Anh Tú thay mặt Đảng ủy cấp trên trao Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đồng chí Vũ Công Triều – đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty.

TGTT