Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

15/05/20 9:23 AM

Ngày 14/5/2020, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (Đại hội). Theo chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đây là Đại hội điểm.

Lễ chào cờ tại Đại hội

Tham dự Đại hội các đồng chí đại diện lãnh đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Về phía Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có các đồng chí: Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; Đinh Anh Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty; Lê Phan Linh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty.

Về phía Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (Công ty) có các đồng chí: Hoàng Tiến Linh, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Lê Hữu Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; Phạm Trung Kiên, Phó Bí thư, Tổng giám đốc Công ty; cùng hơn 30 đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty.

Đồng chí Phạm Trung Kiên trình bày Báo cáo Chính trị

Báo cáo Chính trị do đồng chí Phạm Trung Kiên, trình bày, nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2015-2020 dù còn nhiều khó khăn, thách thức tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ, nhưng Đảng ủy Công ty đã nghiêm túc quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác bám sát với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, lợi nhuận trước thuế năm sau luôn cao hơn năm trước và tăng trung bình gần 7%, các chế độ và nghĩa vụ với nhà nước và với người lao động Công ty được thực hiện đầy đủ. Công tác xây dựng Đảng bao gồm công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, giám sát, xây dựng các nghị quyết chuyên đề…đều được thực hiện đúng các chủ trương Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Báo cáo cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế cũng như những bài học kinh nghiệm cần rút ra trong nhiệm kì 2015 – 2020.

Đồng chí Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025, từ nhận định tình hình chung, Báo cáo đã nêu rõ nhiệm vụ hàng đầu là tiếp tục duy trì đơn vị tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực cảng, đường thủy, công trình hàng hải, nghiên cứu bổ sung ngành nghề mới có liên quan, hỗ trợ cho ngành nghề tư vấn chính trên nguyên tắc ổn định, hiệu quả, giữ vững và thu hút được người lao động. Công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ phấn đấu tối thiểu 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quan tâm công tác phát triển đảng viên, giữ dìn đoàn kết nội bộ, ứng dụng mô hỉnh quản lý tiên tiến, công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát…

Đại hội đã có ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nhiệm kì 2020 – 2025. Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Phạm Trung Kiên giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty; Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng cấp trên.

Lãnh đạo Tổng công ty chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Thành công của Đại hội có ý nghĩa quyết định đối với quá trình xây dựng, phát triển Công ty từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải, với chức năng tham mưu về công tác khảo sát thiết kế các công trình hàng hải ra đời cách đây tròn 55 năm. Ngày 31/12/2003, Bộ giao thông vận tải có quyết định chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải thành Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công trình Hàng hải trực thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Với phương châm “uy tín, chất lượng” hướng tới “sự hài lòng của khách hàng”, CMB đã tạo dựng được cho mình một thương hiệu mạnh trên thị trường tư vấn. Đó là các nghiên cứu quy hoạch, chiến lược phát triển, các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hàng hải quy mô lớn trên khắp mọi miền của đất nước.