Đại hội lần thứ 3 nhiệm kỳ 2020 – 2025 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang

12/06/20 9:19 AM

Ngày 11/6/2020, tại KCN sông Hậu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ 3 nhiệm kỳ 2020-2025 (Đại hội) 21 với sự tham dự của 21 đảng viên (trong đó có 2 đảng viên dự bị).

Tham dự Đại hội, về phía Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có các đồng chí: Đinh Anh Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang.

Đồng chí: Đinh Anh Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty phát biểu chỉ đạo

Báo cáo Chính trị trình Đại hội cho thấy: Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, Đảng bộ Công ty đã cụ thể hóa thành các kế hoạch, hướng dẫn thực hiện về nhiệm vụ hàng năm; về công tác phát triển thị trường, nâng cao chất lượng lao động, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo được thực hiện kịp thời, phù hợp với đặc điểm tình hình tại Công ty. Nhờ đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn đảng bộ thực hiện hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đề ra.

Báo cáo cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế yếu kém cũng như những bài học kinh nghiệm cần rút ra, như: Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng còn hạn chế; Việc quán triệt thực hiện các Chỉ thị, ứng dụng mô hình quản trị tiên tiến, công nghệ thông tin trong quản trị, điều hành thực hiện chưa có sự đột phá,…

Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Công ty đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025 là: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong tiến trình hội nhập và phát triển, Công ty cần chủ động tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trẻ năng động, sáng tạo, giỏi chuyên môn, ngoại ngữ và tâm huyết với sự nghiệp lâu dài của Công ty, đồng thời kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo có sự kế thừa và phát triển…

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Võ Thành Phong – Bí thư Đảng ủy – Tổng giám đốc Công ty được bầu làm Bí thư Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Công ty được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy.

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu gồm 02 đồng chí tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ VI.

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang (Công ty), tiền thân là Công ty TNHH Một thành viên Nhà máy đóng tàu Hậu Giang, được thành lập tháng 05 năm 2007. Tháng 08 năm 2012, Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Sông Hậu được đổi tên thành Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang hoạt động thuộc lĩnh vực dịch vụ hàng hải, hậu cần logistic….

Hiện nay, Công ty đang quản lý và khai thác Cảng tổng hợp Vinalines Hậu Giang. Cảng được xây dựng trên khu đất có diện tích 87,1 ha, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 20.000 tấn (DWT), công suất khai thác cảng đạt khoảng 1 triệu tấn/năm. Khu dịch vụ hàng hải cũng được quy hoạch xây dựng phù hợp với các tuyến hành lang đường bộ để kết nối đồng bằng sông Cửu Long với vùng Đông Nam Bộ và cả nước.