Đảng bộ Cảng Đà Nẵng cùng 18 tổ chức Đảng chuyển giao về các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

15/04/23 9:42 AM

Chiều ngày 14/4, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị chuyển giao 19 tổ chức đảng với hơn 2.300 đảng viên, trong đó có Đảng ủy Cảng Đà Nẵng trực thuộc Thành ủy về Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Đồng chí Lê Anh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tham dự và nhận Quyết định chuyển giao.

19 tổ chức đảng được chuyển giao lần này đều là những chi bộ, đảng bộ xuất sắc, có lịch sử gắn bó lâu đời và có nhiều đóng góp quan trọng trong suốt tiến trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng từ khi thành lập năm 1997 đến nay. Việc chuyển giao các tổ chức đảng để đảm bảo thống nhất trong lãnh đạo, quản lý tổ chức đảng theo mô hình tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Trụ sở và phần lớn các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị vẫn đặt tại địa bàn Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trao Quyết định chuyển giao Đảng bộ Cảng Đà Nẵng về Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đã công bố Quyết định chuyển giao Đảng bộ Cảng Đà Nẵng về Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Thay mặt 19 tổ chức Đảng được chuyển giao lần này, ông Trần Lê Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Cảng Đà Nẵng cho biết, Đảng bộ Cảng Đà Nẵng được thành lập theo Nghị quyết 102, ngày 15/11/1975 của Đảng ủy 175, thuộc Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ), cơ sở ban đầu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn với 109 đảng viên. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Tỉnh ủy Quảng Nam- Đà Nẵng (cũ) nay là Thành ủy Đà Nẵng cùng với sự đoàn kết, đồng lòng của Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ban Tổng Giám đốc, đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động, Đảng bộ Cảng Đà Nẵng ngày càng lớn mạnh. Trong thời gian gần đây, Đảng bộ Cảng Đà Nẵng luôn hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đặc biệt trong những năm vừa qua, Đảng bộ Cảng Đà Nẵng vinh dự được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng công nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu biểu. Bên cạnh đó, Đảng bộ Cảng Đà Nẵng luôn tham gia tích cực các hoạt động xã hội, chương trình an sinh xã hội.

Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Cảng Đà Nẵng Trần Lê Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Ông Trần Lê Tuấn khẳng định: Hoạt động của doanh nghiệp, sự phát triển của doanh nghiệp không thể tách rời sự phát triển thành phố. Đại diện cho 19 tổ chức Đảng được chuyển giao lần này, ông Trần Lê Tuấn trân trọng cảm ơn Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các Ban Xây dựng Đảng thành phố, HĐND thành phố, UBND thành phố trong thời gian qua đã quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ các mặt công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Cảng Đà Nẵng.

Ông Trần Lê Tuấn mong muốn, Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tiếp tục quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ Đảng bộ Cảng Đà Nẵng để đơn vị tiếp tục hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Qua đó, góp phần cùng với thành phố Đà Nẵng thực hiện thắng lợi Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tiến tới mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng là trung tâm kinh tế biển, là cực tăng trưởng của Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mong muốn các cấp ủy đảng, đảng viên sau khi bàn giao tiếp tục phát huy truyền thống và vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị; tiếp tục quan tâm chăm lo chu đáo cho người lao động và công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Cùng với việc chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên lần này, các tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên của các tổ chức đảng được chuyển giao cũng sẽ triển khai thực hiện việc chuyển giao, sắp xếp các tổ chức đoàn thể, đảm bảo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của tổ chức đảng cùng cấp.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị công bố quyết định

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị: “Với chủ đề năm 2023 Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, đề nghị các cấp ủy đảng, đoàn thể, các địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy tốt vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp; có các giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp, có kế hoạch tổ chức gặp gỡ, đối thoại tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực, yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Trao Quyết định chuyển giao tổ chức Đoàn và Đoàn viên Cảng Đà Nẵng về Đoàn Thanh niên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Cũng tại Lễ chuyển giao, đại diện Thành đoàn Đà Nẵng và đại diện Đoàn Thanh niên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã công bố các Quyết định về việc chuyển giao và ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận tổ chức Đoàn và Đoàn viên Cảng Đà Nẵng trực thuộc Thành đoàn Đà Nẵng về Đoàn Thanh niên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.