Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII

23/07/22 8:54 AM

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, trong 2 ngày (21-22/7/2022), Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TW khóa XIII  bằng hình thức kết nối trực tuyến với Hội nghị toàn quốc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Đảng bộ VIMC tham dự Hội nghị với 04 điểm cầu tại Hà Nội, Cần Thơ, Hậu Giang và Hải Phòng nơi đặt trụ sở là việc, sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐQT, Ban Tổng điều hành, Ban kiểm soát và hơn 600 đảng viên các chi/đảng bộ trong toàn Tổng công ty.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược “đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII - Ảnh 6.

Sáng 21/7, các đại biểu được nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh truyền đạt chuyên đề: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Chiều 21/7, các đại biểu nghe Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.

Trong buổi sáng 22/7, các đại biểu được nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai truyền đạt chuyên đề: “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, sau gần 2 ngày các đảng viên trực thuộc Đảng bộ VIMC đã nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các Nghị quyết của Hội nghị.

Ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng toàn Tổng công ty sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo, tuyên truyền các nội dung các nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII  sâu rộng hơn nữa, lựa chọn những nội dung, hình thức phù hợp với các đối tượng cán bộ, đảng viên để có hiệu quả, thiết thực./.