Đảng bộ VIMC được Đảng ủy Khối DNTW tặng Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023

10/01/24 2:57 PM

Ngày 9/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 14 và Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Tại Hội nghị, Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã vinh dự được Đảng uỷ Khối DNTW tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Long Hải – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, năm 2023, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn; tập trung triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khối.

Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết và Chương trình công tác năm 2023 để lãnh đạo toàn Đảng bộ triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị với chủ đề là “Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ”. Trong năm, Đảng ủy Khối đã ban hành 02 nghị quyết, 01 chỉ thị, 07 chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 8 khóa XIII, 04 quy định, quyết định, 182 kết luận và 1.526 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; các đảng ủy trực thuộc cũng căn cứ đặc điểm tình hình của đơn vị, ban hành các văn bản để tổ chức triển khai hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được tăng cường, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất trong đảng bộ, đồng thuận trong doanh nghiệp. Ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”; gắn xây dựng văn hóa doanh nghiệp với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới

Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp. Theo đó, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh toàn Khối tiếp tục tăng trưởng cao; thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ với nhà nước, đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia; tham gia điều tiết vĩ mô nền kinh tế; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là chủ động, đi đầu, đồng hành chia sẻ khó khăn, triển khai nhiều giải pháp khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; bảo đảm việc làm, duy trì và nâng cao thu nhập, chế độ, chính sách cho người lao động. Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt 2 triệu tỷ đồng, vượt 11,7% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế của các đơn vị trong Khối ước đạt 198,4 nghìn tỷ đồng, vượt 11,9% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước của các đơn vị trong Khối ước đạt 242,8 nghìn tỷ đồng, vượt 29,7% kế hoạch năm.

Đóng góp quan trọng vào thành quả trên là kết quả sản xuất kinh doanh tích cực của Đảng bộ VIMC trong năm 2023 với sản lượng vận tải biển đạt 20,6 triệu tấn; sản lượng hàng thông qua cảng đạt 113,5 triệu tấn mang lại doanh thu 17.964 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch năm 2023. Đặc biệt, trong năm 2023, lợi nhuận của VIMC đạt 2.084 tỷ đồng, tuy chỉ bằng 90% kế hoạch nhưng vẫn đứng vị trí thứ 59 trong Top 100 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2023, được tôn vinh là doanh nghiệp có khả năng tạo lợi nhuận tốt, có tiềm năng trở thành những cột trụ cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam do VietNam Report đánh giá.

Năm 2023, Đảng ủy Tổng công ty nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh. Với 54 Nghị quyết, trong đó có 03 Nghị quyết chuyên đề được ban hành, cùng với các chương trình hành động cụ thể, Đảng ủy đã lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của Tổng công ty. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng; Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Đảng ủy Tổng công ty tích cực phối hợp với Ban Thường vụ các tỉnh, thành phố, nơi có các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty hoạt động trên địa bàn, tổ chức tiếp nhận 17 trên 18 tổ chức đảng, với 2.256 đảng viên theo quyết định số 60 của Ban Bí thư, đồng thời với việc kiện toàn các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty.

Đồng chí Lê Anh Sơn (thứ 3, bên phải qua) – Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT VIMC thay mặt Đảng bộ VIMC nhận bằng khen của Đảng uỷ Khối DNTW.

Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã vinh dự được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh năm 2023.

Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương – Nguyễn Long Hải trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 của Đảng uỷ Khối.

Cũng tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Cờ thi đua cho tập thể Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 của Đảng uỷ Khối. Bên cạnh đó, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen cho 06 đảng bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023; tặng Bằng khen cho 12 đảng bộ trực thuộc đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh năm 2023.