Đảng bộ VIMC tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 – Khóa XII

Sáng ngày 28/5/2021, tại Hà nội, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII theo hình thức trực tuyến.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đại diện các Ban của Trung ương Đảng: Ban Nội chính Trung ương, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về phía Đảng bộ Tổng công ty có các đồng chí: Lê Anh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Nguyễn Cảnh Tĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty, Lê Phan Linh, Thường trực Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; đồng chí Đoàn Thị Thu Hương, Ủy viên Ban Thưởng vụ, Trưởng Ban Tổ chức nhân sự.

Tại Hội nghị đồng chí Đoàn Thị Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Nhân sự báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII. Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương với 37 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có: 08 đảng bộ cơ sở, 16 chi bộ cơ sở và 13 chi bộ trực thuộc; tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là 655 đảng viên. Triển khai việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ sát sao của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ ngành trong việc tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để ổn định, phát triển kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Đảng ủy Tổng công ty luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua việc thực hiện đồng bộ và có nhiều đổi mới trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ. Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng tại các tổ chức cơ sở đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; mối đoàn kết thống nhất trong Đảng ngày càng được tăng cường.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu trong thời gian tới các cấp ủy, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, bên cạnh đó, xây dựng và bổ sung quy chế phối hợp tổ chức đảng nhằm tăng cường phát hiện những cán bộ đảng viên có dấu hiệu vi phạm để kiểm tra ngăn ngừa, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị cần nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; đưa nội dung này vào nghị quyết của Đảng và chương trình công tác của Tổng công ty; xem đây là tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo đó cũng được tăng cường và ngày càng đi vào thực chất hơn. Đồng thời nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong hoạt động của Đảng bộ Tổng công ty; Thực hiện tốt công tác chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam xây dựng Chương trình hành động và triển khai kế hoạch, đề ra biện pháp và tiến độ thực hiện để khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể quán triệt Chương trình hành động của Đảng ủy và xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể tại từng Đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc.

“Nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết TW 4 khóa XII theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tổng công ty cần xác định,  triển khai thực hiện tốt trong thời gian tới” đồng chí Bí thư Lê Anh Sơn nhấn mạnh.

TGTT