Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam công bố Quyết định thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng bộ toàn Tổng công ty

3/04/23 11:35 PM

Thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; Quy định số 87- QĐ/TW ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước; Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW ngày 14/2/2023 về việc tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng uỷ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước; Quyết định số 1154- QĐ/ĐUK ngày 01/3/2023 của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc thành lập Đảng bộ toàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Ngày 3/04/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy .

Tham dự buổi lễ, có đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối; cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng uỷ Khối; cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối. Về phía Tổng công ty có đồng chí Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; đồng chí Đoàn thị Thu Hương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Lê Phan Linh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, Ủy viên Ban thường vụ; và các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ; các đồng chí Phó Tổng giám đốc; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Lãnh đao Tổng công ty trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các Ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã công bố Quyết định thành lập các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy gồm: Ban Tổ chức Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy. Đồng thời công bố các quyết định bổ nhiệm, phân công, điều động cán bộ các cơ quan tham mưu giúp việc, gồm: đồng chí Đoàn Thị Thu Hương – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy kiêm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy; đồng chí Lê Phan Linh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy kiêm giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy; đồng chí Đỗ Thị Thanh Thủy – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Kiểm tra Kiểm toán nội bộ kiêm giữ chức Thủ trưởng Cơ quan ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; điều động bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Minh Lan Phó Trưởng Ban Tổ chức nhân sự giữ chức Chánh văn phòng Đảng ủy.

Trước đó, Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã xây dựng, ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức để đảm bảo nâng cao chất lượng của các cơ quan tham mưu, giúp việc trong việc thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Đảng ủy Tổng công ty theo quy định số 87 ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW chúc mừng Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ thành lập các Ban của Đảng theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Theo đồng chí Nguyễn Đức Phong, với việc thành lập các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty và bố trí cán bộ chuyên trách để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đã thể hiện sự nhận thức, quan tâm, đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, giúp Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ xây dựng Đảng. Đồng chí cũng yêu cầu các ban, đơn vị của Đảng uỷ Khối tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Đảng uỷ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và các ban tham mưu giúp việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Đồng chí Lê Anh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu tại lễ công bố

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Anh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cho biết việc thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ Tổng công ty trong việc thực hiện có hiệu quả các quy định của Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Đảng ủy Khối DNTW về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, nhà nước, nhằm phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Đảng đối với hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Nhận định nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới còn nhiều khó khăn và thách thức, đồng chí Lê Anh Sơn đề nghị toàn Đảng bộ Tổng công ty tập trung triển khai các nội dung đã đề ra, đảm bảo chất lượng, tiến độ, thời gian quy định, kịp thời báo cáo, phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Đảng ủy Khối để có giải pháp chỉ đạo, tháo gỡ.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng ủy Khối đã chỉ đạo sát sao Đảng ủy Tổng công ty hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong thời gian qua, đặc biệt là việc thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy. Đồng chí Lê Anh Sơn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối trong thời gian tới để Tổng công ty Hàng hải Việt Nam hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ xây dựng Đảng./.

Lãnh đạo, cán bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Tổng công ty