Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết lần thứ tám của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII

23/11/18 8:00 AM

Ngày 23/11/2018 tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức “Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết lần thứ tám của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII”. Đây là Hội nghị cán bộ toàn quốc được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 74 điểm cầu truyền hình cho các đảng viên trên cả nước.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày Quy định số 08-NQ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ trình bày về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày về Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tư tưởng văn hóa Trung ương kết luận Hội nghị.

Bằng hình thức trực tuyến, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức việc học tập, quán triệt và triển khai Hội nghị này cho gần 600 đảng viên cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty tại các đầu cầu Hà Nội (Trụ sở số 01 Đào Duy Anh), Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Hậu Giang .

Các cán bộ, đảng viên của Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tham gia Hội nghị này sẽ tiếp tục nghiên cứu tài liệu và viết thu hoạch cá nhân, thể hiện sự nhận thức về thực trạng (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân), những điểm mới, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung được nêu tại Hội nghị lần thứ tám của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII.