Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 19/01/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Nie K Đăm, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, các đồng chí đại diện các Ban của Đảng: Ban Nội chính Trung ương, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Đảng ủy Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp.

Về phía Đảng ủy Tổng công ty có các đồng chí: Lê Anh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Nguyễn Cảnh Tĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty, Lê Phan Linh, Thường trực Ban Thường vụ Đảng ủy, Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Trợ lý Bí thư Đảng ủy; Bí thư (Phó bí thư) các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty; Công đoàn Tổng công ty; Đoàn thanh niên Tổng công ty.

Đồng chí Lê Phan Linh – Thường trực Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty báo cáo tổng kết công tác năm 2020

Trong năm 2020, Đảng ủy Tổng công ty tập trung triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng năm 2020. Đồng thời triển khai các chủ trương, chỉ thị, chương trình hành động của Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành 19 nghị quyết (trong đó có 02 nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong các hoạt động tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Nghị quyết về tác kiểm tra, giám sát đối với người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại doanh nghiệp có vốn góp và 01 chỉ thị về lãnh đạo công tác an ninh quốc phòng tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam).

Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ (35/35 tổ chức đảng) đã hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo đúng Kế hoạch số 81-KH/ĐUK ngày 15/8/2019 của Đảng ủy Khối, trong đó đại hội điểm: 01/35 tổ chức đảng; đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư: 01/35 tổ chức đảng. Ngày 04-05/8/2020, Tổng công ty đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025, đảm bảo tiến độ theo đúng Kế hoạch số 81-KH/ĐUK ngày 15/8/2019 của Đảng ủy Khối. Công tác tổ chức đại hội tại Đảng bộ Tổng công ty và các Đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đã diễn ra nghiêm túc, theo đúng quy định và hướng dẫn của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Đồng chí Lê Anh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

Về phương hướng nhiệm vụ công tác Đảng năm 2021, Hội nghị đã chỉ rõ năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề của chiến lược phát triển 05 năm giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nhận thức rõ tình hình và quán triệt sâu sắc vai trò và nhiệm vụ của Tổng công ty trong thời kỳ mới, các doanh nghiệp thành viên cần xác định rõ yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh; duy trì sự tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu triển khai quyết liệt đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Về công tác xây dựng Đảng, tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên về tình hình kinh tế của đất nước và của Tổng công ty.

Lãnh đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, đảng viên chủ động tham gia xây dựng chương trình hành động, chương trình công tác năm, xác định rõ mục tiêu phải thực hiện trong từng giai đoạn và tại từng đợn vị. Tăng cường công tác tuyên truyền học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, có nội dung thiết thực, có tác động tích cực đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và công nhân lao động.

Đồng chí Y Thanh Hà Nie K Đăm – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Nie K Đăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đánh giá cao những kết quả đạt được của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong năm 2020 vừa qua trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh gây ra, trong đó, vừa chống dịch vừa sản xuất kinh doanh vẫn đảm bảo an toàn và hiệu quả. Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Đại hội đúng tiến độ và nội dung yêu cầu. Ghi nhận và biểu dương các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối DNTW cũng nhấn mạnh, trong năm 2021, Đảng ủy Tổng công ty cần tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu, đổi mới phương pháp chỉ đạo, lãnh đạo, tiếp tục xây dựng Đảng bộ vững mạnh và coi đây là nhiệm vụ then chốt đồng thời với nhiệm vụ chính trị là nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong mô hình quản trị mới.

Cũng tại Hội nghị này, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam biểu dương, tặng giấy khen cho 11 tập thể và 26 đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2020

TGTT