Đảng uỷ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

5/01/23 7:32 PM

Ngày 5/1/2023, tại trụ sở Tổng công ty, Đảng uỷ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đồng chí đại diện lãnh đạo cấp Vụ các ban Đảng Trung ương.

Về phía Đảng uỷ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, có các đồng chí: Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Nguyễn Cảnh Tĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, đồng chí Đoàn Thị Thu Hương, Phó Bí thư Đảng ủy; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc.

Báo cáo tại Hội nghị, năm 2022, trong bối cảnh kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, triển khai đồng bộ các giải pháp, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các đơn vị thành viên có nhiều cố gắng, nỗ lực, vượt qua khó khăn, thực hiện vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết công tác năm 2022 đề ra.

Đồng chí Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Hội nghị

Đảng uỷ đã triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với doanh nghiệp. Lãnh đạo, chỉ đạo chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị TW 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. Triển khai hiệu quả Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trong năm 2022, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, các đơn vị nỗ lực thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với các phương án, giải pháp phù hợp đặc điểm tình hình, năng lực của đơn vị, đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch. Nhờ phát huy tốt lợi thế và nắm bắt được thời cơ của thị trường, Đảng ủy Tổng công ty đã khép lại năm 2022, với nhiều thành công trong hoạt động kinh doanh, khi hoàn thành vượt kế hoạch cả về chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Với

Sản lượng vận tải biển đạt: 21,8 triệu tấn.

Sản lượng hàng thông qua cảng đạt: 124 triệu tấn.

Doanh thu đạt: 15.041 tỷ đồng, (bằng: 120% kế hoạch).

Lợi nhuận đạt: 3.129,5 tỷ đồng, (bằng: 124% kế hoạch).

Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng uỷ Tổng công ty trong năm 2022. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Tổng công ty cần chủ động xây dựng các giải pháp để từng bước khắc phục tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo.  Năm 2023, Đảng ủy Tổng công ty cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối. Tiếp tục tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Gắn công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với việc xây dựng doanh nghiệp, đơn vị hoạt động hiệu quả, chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
Thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ. Công tác cán bộ phải được thực hiện theo đúng quy trình, quy định; đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan. Chăm lo công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ xây dựng và đẩy mạnh thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, nhấn mạnh những kết quả quan trọng của năm 2022 đã đạt được, những điểm cần tiếp tục cải thiện, xác định nhiệm vụ trọng tâm của 2023. Đồng chí bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, hiệu quả của tập thể lãnh đạo và người lao động, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

Tại Hội nghị, đồng chí Chu Đình Động, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng cho 03 đảng viên thuộc Đảng bộ Tổng công ty.  Đảng ủy Tổng công ty trao tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng năm 2022.