Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền tại doanh nghiệp – Hướng đến quản trị hiệu quả

30/05/24 6:42 PM

Nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền tại doanh nghiệp từ cấp quản lý, điều hành đến các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, gắn với quyền và trách nhiệm của tập thể, cá nhân để phát huy tính chủ động trong các lĩnh vực hoạt động trong doanh nghiệp, ngày 29/5/2024, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã tổ chức hội thảo về “Đẩy mạnh phân cấp phân quyền tại doanh nghiệp”. Hội thảo nhằm phổ biến và hướng dẫn về việc tổ chức, xây dựng bảng phân quyền đối với hoạt động doanh nghiệp, cũng như trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với quản trị của người quản lý điều hành trong doanh nghiệp.

Hội thảo diễn ra dưới hình thức trực tiếp tại trụ sở VIMC và trực tuyến tại các điểm cầu doanh nghiệp thành viên. Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh – Tổng giám đốc VIMC, các đồng chí Phó Tổng giám đốc VIMC, cùng với người đại diện phần vốn của VIMC tại các doanh nghiệp, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng/Phó phòng, cán bộ và chuyên viên trực tiếp xây dựng bảng phân cấp phân quyền tại các doanh nghiệp thành viên.

Phát biểu tại hội thảo, Tổng giám đốc Nguyễn Cảnh Tĩnh nhấn mạnh rằng phân cấp, phân quyền là vấn đề có ý nghĩa quan trọng và là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong quá trình đổi mới. Mục tiêu là nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phát huy tính năng động, sáng tạo của các doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới. Phân cấp, phân quyền không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là công cụ trong hệ thống quản trị chuẩn mực của mỗi doanh nghiệp. Việc thực hiện phân cấp phân quyền cần được thực hiện đồng bộ và khoa học để phát huy sức mạnh, trí tuệ và trách nhiệm của nguồn nhân lực.

Tổng giám đốc Nguyễn Cảnh Tĩnh cũng nhấn mạnh rằng việc hoàn thiện các quy định về phân cấp, phân quyền là yêu cầu cấp bách, nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất và phù hợp với thực tiễn, đảm bảo thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về phân quyền, phân cấp.

Tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Trưởng Ban pháp chế và Quản trị rủi ro VIMC, đã truyền đạt và chia sẻ hai nội dung chính về các quy định trong việc phân cấp, phân quyền tại doanh nghiệp, bao gồm ma trận trách nhiệm RACI, mục đích và nguyên tắc phân cấp, phân quyền; hướng dẫn cách xây dựng bảng phân cấp, phân quyền, nguyên tắc xây dựng, thẩm quyền ban hành, cơ chế thực thi và giám sát, trách nhiệm của các bên liên quan.

Trong phần trao đổi, các đại biểu đã thảo luận về các vướng mắc trong phân cấp, phân quyền để xử lý công việc cho cấp dưới trong các phòng ban tại các doanh nghiệp. Những câu hỏi và kiến nghị đã được lãnh đạo VIMC giải đáp thỏa đáng, đồng thời cam kết sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết các tồn tại trong việc phân cấp phân quyền để hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh mà Tổng công ty giao.

Hội thảo là cơ hội để VIMC và các doanh nghiệp trao đổi, học hỏi và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quy định phân cấp tại doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở để tổng hợp và báo cáo về các vấn đề thực tiễn đang gặp phải trong quá trình thực hiện phân cấp quản lý, nhằm tìm ra giải pháp tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của phân cấp, phân quyền. Điều này thúc đẩy việc đổi mới và sắp xếp tổ chức bộ máy của VIMC hoạt động hiệu quả, đảm bảo sự quản lý tập trung, thống nhất và thông suốt.