Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV

8/07/22 2:03 PM

Ngày 05/7/2022, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Công văn số 221-CV/BTGĐUK về tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV.

Đảng uỷ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đăng tải nội dung Đề cương tuyên truyền tại đây Đề cương tuyên truyền kết quả của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV