Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

24/08/21 2:34 PM

Sau 9 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, dân chủ và nghiêm túc; kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã kết thúc tốt đẹp và hoàn thành chương trình đề ra. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đăng tải nội dung Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Nội dung Đề cương tuyên truyền tại đây.