Đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân cho thuyền viên làm việc trên tàu tuyến trong nước

25/09/23 9:29 AM

Để góp thêm tiếng nói từ cơ sở đối với việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, sĩ quan, thuyền viên qua các Đại hội công đoàn cơ sở, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã tổng hợp ý kiến, kiến nghị để đề xuất với Đảng, nhà nước, các bộ, ngành) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân cho thuyền viên làm việc trên tàu tuyến trong nước

Ông Phạm Văn Hải – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, ở Việt Nam, thuyền viên đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Do lực lượng lao động sỹ quan, thuyền viên là lao động đặc thù, phải có sức khỏe, được đào tạo bài bản, làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (sóng gió, bão tố, có khi gặp cướp biển, khủng bố…); thiếu thốn tình cảm do phải xa gia đình, người thân… Trong khi đó chế độ đãi ngộ cho thuyền viên chưa thực sự phù hợp với kinh tế thị trường dẫn đến thuyền viên không nhiệt tình, không thực sự muốn gắn bó lâu dài với nghề… do đó làm thiếu hụt nguồn nhân lực ngành Hàng hải.

Do đó, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành có những giải pháp để hỗ trợ, tạo động lực cho thuyền viên, có chế độ chính sách nhằm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực ngành Hàng hải, như kiến nghị Chính phủ sớm công nhận thuyền viên là nguồn lao động chủ chốt theo kiến nghị của IMO tại Thông tri số 4204/Add.35 ngày 14.12.2020 kiến nghị các quốc gia thành viên công nhận thuyền viên là nguồn lao động chủ chốt. Từ đó có cơ chế chính sách đặc thù để thu hút nguồn lao động thuyền viên.

Cùng với đó, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân cho thuyền viên làm việc trên tàu biển khi tàu hoạt động tuyến trong nước.

Bởi theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC, được bổ sung bởi khoản 4 Điều 12 Thông tư số 92/2015/TT-BTC quy định về các khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm: Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam nhận được do làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế (được miễn thuế từ năm 2015).

Trong khi đó lương thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu Việt Nam vận tải nội địa thấp hơn lương thuyền viên làm việc trên các tàu vận tải quốc tế, điều kiện làm việc của thuyền viên là đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân như những người lao động làm việc trong điều kiện bình thường nên đã gây nên bất bình đẳng trong thu nhập đối với thuyền viên (thu nhập cao miễn thuế, thu nhập thấp còn phải chịu thuế; làm việc trong môi trường đặc biệt nặng nhọc độc hại không được miễn/giảm thuế).

“Vì vậy, đề nghị các bộ ngành, cơ quan chức năng xem xét miễn/giảm thuế thu nhập cá nhân đối với các thuyền viên công tác trên tàu chạy tuyến nội địa” – ông Nguyễn Văn Hải cho biết.

Báo Lao động