Đề xuất cho Công ty CP cảng Hải Phòng đầu tư 6.946 tỷ đồng xây 2 bến cảng Lạch Huyện

19/09/19 3:51 PM

Công ty CP Cảng Hải Phòng được đề xuất là nhà đầu tư Dự án đầu tư 2 bến container số 3, 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Khu bến cảng Lạch Huyện, Tp. Hải Phòng.

Dự án xây dựng 2 bến container số 3, 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng có mục tiêu xây dựng 2 bến container số 3, 4 dài 750 m, tiếp nhận cỡ tàu container đến 100.000 DWT; xây dựng 1 bến sà lan tiếp nhận tàu, sà làn sức chứa 100 – 160 Teus.

Bộ Kế hoạch và đầu tư vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng 2 bến container số 3, 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện, Tp. Hải Phòng) do Công ty CP Cảng Hải Phòng là nhà đầu tư.

Công trình này sẽ được thực hiện tại Khu bến cảng Lạch Huyện thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, huyện Cát Hải, Tp. Hải Phòng.

Dự án có mục tiêu xây dựng 2 bến container số 3, 4 dài 750 m, tiếp nhận cỡ tàu container đến 100.000 DWT; xây dựng 1 bến sà lan tiếp nhận tàu, sà làn sức chứa 100 – 160 Teus; đầu tư các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, thiết bị đồng bộ, đáp ứng sản lượng hàng hóa thông qua 1 – 1,1 triệu Teus/năm. Việc thực hiện Dự án này nhằm phục vụ việc di dời Khu bến cảng Hoàng Diệu, đảm bảo phát huy truyền thống lịch sử của cảng Hải Phòng và phát triển trong tương lai có tính cạnh tranh lâu dài của Công ty CP Cảng Hải Phòng.

Tổng mức đầu tư Dự án khoảng 6.946 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của nhà đầu tư là 3.125,8 tỷ đồng (chiếm 45% tổng mức đầu tư), vốn vay thương mại là 3.820,4 tỷ đồng (chiếm 55% tổng mức đầu tư).

Nếu được thông qua, Dự án sẽ được khởi công xây dựng từ năm 2020 và hoàn thành vào năm 2025, trong đó bến số 3 sẽ được đưa vào khai thác từ năm 2022; thời gian hoàn vốn công trình là 70 năm.

Bộ Kế hoạch và đầu tư kiến nghị Thủ tướng giao UBND Tp. Hải Phòng chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ Dự án và năng lực nhà đầu tư được lựa chọn đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật; bảo đảm nhà đầu tư có đủ điều kiện được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ và các quy định của pháp luật về đầu tư và đất đai.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được giao chỉ đạo HĐTV Tổng công ty Hàng hải Việt Nam yêu cầu người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Cảng Hải Phòng tổ chức thực hiện đầu tư theo đúng quy định của pháp luât, quản lý dự án; xây dựng phương án tài chính thực hiện dự án, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Trước đó, trong Đề án Di dời bến cảng Hoàng Diệu thuộc cảng biển Hải Phòng, Bộ GTVT cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ưu tiên cho Công ty CP Cảng Hải Phòng đầu tư một số bến cảng mới tại Lạch Huyện, đảm nhận lượng hàng theo quy hoạch, bù đắp năng lực thông qua và đảm bảo nguồn thu khi bến cảng Chùa Vẽ chuyển đổi công năng. Trước mắt, đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng bến số 3, 4 tại cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng do Công ty CP Cảng Hải Phòng làm chủ đầu tư có quy mô 2 bến công ten nơ và tổng hợp, có thể tiếp nhận tàu có sức chở đến 8.000 TEU.

Báo Đầu tư