Đề xuất cho khai thác tạm kết cấu hạ tầng cảng biển

10/06/24 3:11 PM

Bộ GTVT đề xuất bến cảng, cầu cảng, bến phao sau khi hoàn thành công tác đầu tư xây dựng, đáp ứng điều kiện nghiệm thu một phần theo quy định của pháp luật về xây dựng có thể đưa vào khai thác tạm.

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải, Bộ GTVT đã đề xuất nhiều quy định mới về việc đưa vào khai thác các hạ tầng hàng hải tạm thời.

Đề xuất cho khai thác tạm kết cấu hạ tầng cảng biển- Ảnh 1.

Việc khai thác thử nghiệm dự án bến, cầu cảng góp phần giúp chủ đầu tư đánh giá khả năng hoạt động của cầu bến trước khi toàn bộ dây chuyền dự án tổng thể đi vào hoạt động

Cụ thể, Bộ GTVT đề xuất bổ sung quy định bến cảng, cầu cảng, bến phao sau khi hoàn thành công tác đầu tư xây dựng, đáp ứng điều kiện nghiệm thu một phần theo quy định của pháp luật về xây dựng có thể đưa vào khai thác tạm với điều kiện phải đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

Căn cứ quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển tại khu vực, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quyết định công bố mở bến cảng, cầu cảng, bến phao đưa vào khai thác tạm.

Lý giải về điều này, Bộ GTVT cho biết, theo Nghị định số 06/2021, công trình hoàn thành một phần được phép nghiệm thu đưa vào khai thác tạm. Với các dự án tổng thể, bến cảng cầu cảng là một hạng mục trong toàn bộ dự án.

Trong một số trường hợp, các thành phần hồ sơ về môi trường, phòng cháy chữa cháy chỉ được cấp khi xây dựng xong toàn bộ dự án.

Do đó, việc đầu tư xây dựng xong bến cảng cầu cảng nhưng chưa được khai thác sử dụng sẽ gây lãng phí tài nguyên.

“Việc khai thác thử nghiệm góp phần giúp chủ đầu tư đánh giá khả năng hoạt động của cầu bến trước khi toàn bộ dây chuyền dự án tổng thể hoàn thành và đi vào hoạt động”, Bộ GTVT nhận định.

Dự thảo cũng đưa ra quy định thời gian hoạt động của kết cấu hạ tầng cảng biển tạm sẽ chấm dứt khi công trình, dự án hoàn thành việc thi công xây dựng hoặc kết cấu hạ tầng cảng biển tại khu vực đã đáp ứng đủ nhu cầu, nhưng tối đa không quá 3 năm.

Để thỏa thuận việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hàng hải tạm thời, chủ đầu tư gửi trực tiếp văn bản hoặc gửi qua hệ thống bưu chính, hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hay qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Cục Hàng hải VN đề nghị thỏa thuận việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời.

Với kết cấu hạ tầng hàng hải tạm thời phục vụ mục đích xây dựng công trình, dự án, chậm nhất 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản, Cục Hàng hải VN lấy ý kiến của cảng vụ hàng hải khu vực và các cơ quan liên quan.

Chậm nhất 3 ngày kể từ ngày nhận được văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, Cục Hàng hải VN có trách nhiệm trả lời chủ đầu tư về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận thỏa thuận và gửi kết quả tới đến chủ đầu tư.

Với kết cấu hạ tầng hàng hải tạm thời là bến phao, khu chuyển tải phục vụ mục đích kinh doanh khai thác tạm của doanh nghiệp trong thời gian đang đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hàng hải tại khu vực, chậm nhất 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cục Hàng hải VN, Bộ GTVT có văn bản gửi UBND cấp tỉnh nơi thiết lập bến phao, khu chuyển tải.

Chậm nhất 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của UBND cấp tỉnh, Bộ GTVT có văn bản trả lời Cục Hàng hải VN và Cục sẽ có trách nhiệm trả lời chủ đầu tư về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận thỏa thuận việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hàng hải tạm thời.

Báo Giao thông