Điều chỉnh tổng mức đầu tư nâng cấp luồng Quy Nhơn thêm 333,6 tỷ đồng

13/05/22 7:38 AM

Ban Quản lý dự án Hàng hải vừa trình Bộ GTVT điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp luồng Quy Nhơn cho tàu 50.000 DWT.

Tin từ Ban Quản lý dự án Hàng hải, Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp luồng Quy Nhơn cho tàu 50.000 DWT sử dụng vốn đầu tư công, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2024.

Đây là dự án nhằm cải tạo luồng, vũng quay tàu luồng hàng hải Quy Nhơn cho tàu trọng tải đến 50.000 DWT (đầy tải) hoặc lớn hơn (đảm bảo điều kiện an toàn hàng hải), đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa của khu vực.

Nhiều nguyên nhân khách quan làm tăng tổng mức đầu tư của dự án nâng cấp luồng Quy Nhơn

Ngày 13/8/2021, Bộ Giao thông vận tải đã ra Quyết định số 1501/QĐ-BGTVT phê duyệt chủ trương đầu tư dự án với tổng mức đầu tư là 421,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong thời gian chuẩn bị, một số nguyên nhân đã làm tăng tổng mức đầu tư của dự án so với chủ trương đầu tư đã được chấp thuận.

Cụ thể, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Hàng hải, giá các loại nhiên liệu chính phục vụ thi công tại thời điểm lập báo cáo nghiên cứu khả thi đều tăng cao so với thời điểm lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Điều này dẫn đến tổng mức đầu tư tăng khoảng 63 tỷ đồng.

Theo đề xuất chủ trương đầu tư của dự án, vị trí đổ chất nạo vét dự kiến là đổ ra biển cách vị trí dự án khoảng 10 km. Nhưng theo văn bản số 1982/UBND-KT ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh Bình Định, vị trí nhận chìm cách vị trí dự án khoảng 18 km.

Việc điều chỉnh cự ly vận chuyển chất nạo vét từ 10 km lên 18 km dẫn đến tổng mức đầu tư của dự án tăng khoảng 47,4 tỷ đồng. Tăng khối lượng từ 3,05 triệu m3 lên 3,8 triệu m3 là 82 tỷ đồng.

Ngoài ra, khối lượng đá (sau khi chạy mô hình và xây dựng phương án hướng tuyến luồng tàu) cũng phát sinh là 84,6 tỷ đồng. Các chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác cũng tăng theo.

Do đó, Ban Quản lý dự án Hàng hải đề nghị Bộ GTVT xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thêm 333,6 tỷ đồng, nâng tổng mức đầu tư lên 755 tỷ đồng. Các nội dung khác không điều chỉnh được giữ nguyên theo Quyết định số 1501/QĐ-BGTVT.

Báo Giao thông