Định nghĩa mới nhất của Bộ Y tế về F0, F1 và ca bệnh giám sát – nghi ngờ

Bộ Y tế vừa điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19. Trong đó người được coi là F0 được xác định khi có 1 trong 4 yếu tố, F1 cũng được xác định khi có 1 trong 4 yếu tố và ca bệnh giám sát – nghi ngờ được xác định khi có 1 trong 5 yếu tố.

Infographic định nghĩa mới nhất của Bộ Y tế về F0, F1 và ca bệnh giám sát - nghi ngờ - Ảnh 1.

Báo Tuổi trẻ