Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

7/09/22 3:04 PM

Thực hiện Quyết định số 543 ngày 13/6/2022 của Ban Bí thư về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương 4 về xây dựng và chỉnh đốn đảng. Ngày 6/9/2022 Đoàn kiểm tra số 543 của Ban Bí thư đã có buổi làm việc đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng, phó Trưởng đoàn Kiểm tra chủ trì Hội nghị. Tham gia cùng đoàn có đại diện lãnh đạo các Ban Trung ương Đảng và đại diện Lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương.

Tiếp và làm việc với Đoàn phía Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có đồng chí Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty và trưởng các Ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Anh Sơn cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty vinh dự đón Đoàn Kiểm tra 543 của Ban Bí thư về làm việc, đây là cơ hội để Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty thực hiện rà soát và đánh giá lại những kết quả đạt được để tiếp tục phát huy, thấy được những mặt tồn tại, hạn chế để khắc phục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sắp tới, đúng theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW, Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 08-QĐ/TW, Quy định số 37-QĐ/TW.

Đồng chí Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty báo cáo về kết quả thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

Báo cáo sơ bộ về tình hình tổ chức, đồng chí Lê Anh Sơn, cho biết hiện nay Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là doanh nghiệp hàng đầu về năng lực cung ứng dịch vụ hàng hải tại Việt Nam, với 3 lĩnh vực kinh doanh chính là, Vận tải biển, Khai thác cảng biển và Dịch vụ hàng hải.

Đảng bộ Tổng công ty hiện có 37 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có: 08 đảng bộ cơ sở, 16 chi bộ cơ sở và 13 chi bộ trực thuộc; tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tính đến thời điểm báo cáo là 617 đảng viên.

Những năm qua, Đảng bộ Tổng công ty luôn phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao; đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng cảng biển hiện đại, ngang tầm khu vực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân viên, người lao động trong Tổng công ty ngày càng được nâng cao, thu nhập năm sau cao hơn năm trước, các chế độ, chính sách, phúc lợi được đảm bảo, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước, bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu.

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực của tập thể đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và người lao động từ Công ty mẹ đến các doanh nghiệp thành viên, Tổng công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ Tổng công ty đã đề ra. Lợi nhuận năm 2020 là 938 tỷ đồng, gấp khoảng 15 lần lợi nhuận của năm 2015 (năm đầu của nhiệm kỳ 2015-2020). Lợi nhuận năm 2021 đạt 3.640 tỷ đồng, gấp 7,3 lần so với thực hiện năm 2020 và gấp 3,86 lần kế hoạch lợi nhuận năm 2021.

Về kết quả thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.  Xác định là nhiệm vụ quan trọng, Đảng ủy Tổng công ty đã sáng tạo, đổi mới, đa dạng hóa cách phổ biến, tuyên truyền, quán triệt bằng nhiều hình thức như: Hội nghị trực tiếp, hội nghị trực tuyến, hội thảo, hội thi, sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, các tác phẩm báo chí, tác phẩm truyền thanh, truyền hình, tạp chí nội bộ, website. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thường xuyên quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên trong việc chấp hành những quy định của Đảng, gắn việc chấp hành những điều đảng viên không được làm với cuộc vận động, đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh….

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty cũng báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 08-QĐ/TW, Quy định số 37-QĐ/TW, đồng thời đề nghị Ban Bí thư xem xét, sớm phê duyệt Đề án thành lập Đảng bộ toàn Tổng công ty để công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty được toàn diện và xuyên suốt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, hành động, đề án, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị…

Đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã đạt được trong công tác tổ chức Đảng, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời đánh giá cao ý kiến, đề xuất và kiến nghị có tính lý luận chặt chẽ, khoa học, khách quan, có thực tiễn của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, đoàn sẽ tổng hợp, bổ sung báo cáo Ban Bí thư./.