Dự án đầu tư xây dựng bến container số 3,4 Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng – Các mũi thi công hoạt động hết công suất, đảm bảo tiến độ dự án

30/11/23 4:22 PM

Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, nhà thầu thi công Bến container số 3,4 Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện đang bố trí hàng trăm cán bộ kỹ thuật, công nhân, triển khai đồng bộ nhiều mũi thi công trên khắp công trường để hoàn thành khối lượng công việc theo đường găng tiến độ đã đề ra. Hiện nay nhiều hạng mục đã hoàn thành vượt tiến độ. Nhà thầu phối hợp với chủ đầu tư (Cảng Hải Phòng) phấn đấu hoàn thành 2 bến chính vào tháng 5/2024.

Truyền hình Hải Phòng