Giỗ Tổ Hùng Vương – Hội tụ sức mạnh văn hóa tâm linh của người Việt

21/04/21 10:39 AM

Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng là một trong những ngày lễ trọng đại của dân tộc Việt Nam. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã trở thành một bản sắc văn hóa của cộng đồng, là sợi chỉ đỏ tạo nên truyền thống đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Hội tụ sức mạnh văn hóa tâm linh của người Việt

TTXVN