Hàng hóa qua cảng biển 11 tháng ước tăng 5%

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, ước tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển 11 tháng năm 2020 là hơn 629,7 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, ước khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng 11/2020 đạt gần 57,25 triệu tấn (không bao gồm hàng quá cảnh không xếp dỡ tại cảng), giảm 3% so với cùng kỳ năm 2019. Ước khối lượng hàng container thông qua cảng biển tháng 11/2020 là 1.812.000 TEUs, giảm 5% với cùng kỳ, tuy nhiên tính chung 11 tháng, ước hàng container thông qua cảng biển là 19.936.000 TEUs, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2019.

Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, dù hoạt động hàng hải vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của dịch Covid-19, song trong 10 tháng năm 2020, một số khu vực cảng biển có khối lượng hàng hóa thông qua tăng cao như: Khu vực Quảng Trị tăng 52,9% (từ 736.095 đến 1,12 triệu tấn), lượng tăng chủ yếu là hàng khô và tổng hợp nội địa (tăng 432%) do khu vực mới phát sinh hàng xuất khẩu gỗ dăm sang Trung Quốc và hàng cát, thạch cao chở ra Ninh Bình; khu vực Quảng Ngãi tăng 31,6% (từ 20,84 đến 27,43 triệu tấn) trong đó khối lượng hàng khô, tổng hợp nhập khẩu tăng 432,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, một số khu vực cảng biển khác như Cần Thơ, Mỹ Tho, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình có mức tăng tương đối cao, từ 22 – 42% so với cùng kỳ năm 2019./.

Thời báo tài chính