Hàng hóa quá cảnh từ Lào tại cảng biển Nghệ An tăng mạnh

18/12/18 8:59 AM

Năm 2018, lượng hàng hóa quá cảnh từ Lào thông qua các cảng biển khu vực Bắc Trung bộ đã dần tăng lên và dự kiến tăng trưởng trong thời gian tới. Hàng hóa quá cảnh từ Lào về thường xuất đi bằng các tàu lớn với cỡ tàu từ 20.000DWT – 60.000DWT.   ­


Hàng container bốc xếp tại cảng Cửa Lò  ­ ­

Theo Cảng Nghệ Tĩnh, năm 2018, hàng phân bón thông qua cảng đạt 265.271 tấn, tăng 20,84% so với cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân do trong kỳ Nhà máy sản xuất kaly KaiYan tại Lào mở rộng thị trường xuất khẩu và các doanh nghiệp khác trong nước tập trung nhập hàng do nhu cầu thị trường trong nước tăng lên nên đã góp phần tăng trưởng mặt hàng này thông qua Cảng.

Hàng container đạt 1,2 triệu tấn, tăng 23% so với năm 2017. Sản lượng hàng container tăng nhờ có nguồn hàng kaly từ Lào đóng container trung chuyển ra Hải Phòng để xuất đi quốc tế. Nguồn hàng này trước đây khách hàng đang đi qua các cảng của Thái Lan.

Trong năm 2018 đã có thêm mặt hàng quặng ba rít quá cảnh từ Lào để xuất đi thị trường Trung Đông, Mỹ. Sản lượng mặt hàng này thông qua cảng đạt 213.265 tấn.

Tuy nhiên, theo thông báo hàng hải mới nhất, cốt luồng của Cảng Cửa Lò hiện nay – 6,5m nên các tàu lớn không ra vào được đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thu hút nguồn hàng từ Lào về.

11 tháng năm 2018, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Nghệ Tĩnh đạt trên 3,3 triệu tấn, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 83% so với kế hoạch năm 2018. Trong đó:  hàng xuất khẩu đạt 970.982 tấn; hàng quá cảnh đạt 388.637 tấn, tăng 294%; hàng nhập khẩu đạt 102.232 tấn, tăng 14%; hàng nội địa đạt gần 1,9 triệu tấn; hàng container đạt 69.626 TEU tương đương 1,2 triệu tấn thông qua, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Năm 2018, dự kiến sản lượng hàng hóa thông qua cảng Nghệ tĩnh đạt trên 3,6 tấn; doanh thu đạt 175.449 triệu đồng.

Báo Nghệ An