Hàng thông qua cảng biển tiếp tục tăng trưởng ấn tượng hai con số

26/11/19 8:05 AM

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển tiếp tục tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018.

Đại diện Phòng Vận tải và Dịch vụ hàng hải (Cục Hàng hải VN) cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2019, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt hơn 544,3 triệu tấn (không bao gồm hàng quá cảnh không xếp dỡ tại cảng). Trong đó, khối lượng hàng hóa container đạt gần 16 triệu TEUs.

So với cùng kỳ năm 2018, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng tăng 12%; lượng container thực hiện tăng khoảng 6%.

“Các khu vực cảng biển có khối lượng hàng hóa thông qua tăng cao nhất so với cả nước là: khu vực cảng biển Thanh Hóa tăng 48% (từ gần 18,6 triệu tẩn đến hơn 27,3 triệu tấn) do nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động, lượng hàng lỏng thông qua xuất nhập tăng mạnh. Cảng biển Bình Thuận tăng 46% (từ hơn 9.2 triệu tấn đến hơn 13.46 triệu tấn) do cảng biến Vĩnh Tân được công bố và nạo vét luồng hàng hải có thể đón nhận tàu hàng khô từ 30 – 100 nghìn tấn.

Một số cảng biển cũng chuyển biến tích cực về lượng hàng thông qua so với cùng kỳ năm trước như: cảng biển Nam Định có chuyển biến tích cực tăng 43%, khu vực cảng biển như Quảng Ninh, Cần Thơ, Quảng Ninh, Hà Tĩnh tăng từ 20 – 28%. Khối lượng hàng hóa thông qua cảng khu vực Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vũng Tàu lớn nhất (đạt từ 68,48 – 132,4 triệu tấn).

Bên cạnh đó, một số khu vực có khối lượng hàng hóa thông qua cảng biến giảm như: khu vực cảng biển Nha Trang và Quảng Trị giảm từ 11% đến 27%”, đại diện này thông tin.

Riêng đối với hàng hóa container, theo đại diện Cục Hàng hải, tuy khối lượng hàng container thông qua cảng cao hơn so với mức tăng trưởng của tháng trước, tuy nhiên, một số khu vực trong năm 2019 vẫn đang giảm mạnh như: khu vực Quảng Ninh giảm 43% (đạt 75.221 TEUs), Mỹ Tho giảm 12%, khu vực Nghệ An giảm 15% so với cùng kỳ năm 2018.

“Một số khu vực cảng biển có khối lượng hàng container thông qua cảng biển nhỏ tăng so với cùng kỳ năm trước như: khu vực Đồng Tháp tăng 26%, khu vực Đà Nẵng tăng 25%”, đại diện này cho hay.

Báo Giao thông