Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phiên thứ 21 (Mở rộng)

6/07/20 4:12 PM

Ngày 6/7/2020, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 21 (Mở rộng) nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020 và dự kiến nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm.

Hội nghị cũng cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo Chính trị trình đại hội Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 cũng như Chiến lược Phát triển Tổng công ty 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đại diện của các Ban của Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Về phía Đảng ủy Tổng công ty có đồng chí Lê Anh Sơn-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng chí Đinh Anh Tú – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Q. Tổng giám đốc, các đồng chí Thường trực Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2010-2015, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Các đồng chí Bí thư (phó bí thư phụ trách) các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; Các đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra các Đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, đồng chí Đinh Anh Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Đảng bộ Tổng công ty.

Trong nửa đầu năm 2020, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Đảng ủy Tổng công ty đã có những chỉ đạo kịp thời, xây dựng các kịch bản ứng phó để giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất kinh doanh.

Đảng ủy Tổng công ty tập trung triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty về thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng năm 2020 chỉ đạo thực hiện đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, triển khai các chủ trương, chỉ thị, chương trình hành động của Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành 08 nghị quyết, 01 nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong các hoạt động tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và 01 chỉ thị về lãnh đạo công tác an ninh quốc phòng tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Đảng ủy Tổng công ty đã xây dựng Kế hoạch về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Cho đến ngày 30/6/2020, tất cả các cơ sở Đảng trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ.

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty đã thành lập các tiểu ban sau: (1) Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; (2) Tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; (3) Tiểu ban văn kiện đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thống nhất đề án nhân sự và các đề án khác để trình Ban Chấp hành Đảng bộ và chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8/2020.

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã hoàn thiện các thủ tục tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu của Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Dự kiến, Tổng công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu trong đầu tháng 8/2020 và chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần trong tháng 8/2020.

Về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nửa còn lại của năm 2020, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tập trung chỉ đạo và đề ra các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh Covid-19, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được giao, trong đó phải tập trung hoàn thành đề án tái cơ cấu các doanh nghiệp khối dịch vụ để nâng cao sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; Chỉ đạo tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất, ra mắt công ty cổ phần và thương hiệu mới VIMC. Lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cự hội nhập quốc tế và đẩy mạnh xây dựng chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Đảng ủy Tổng công ty cũng đề ra những giải pháp cụ thể để làm tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng trong 6 tháng cuối năm 2020: Công tác chính trị, tư tưởng; Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025; Xây dựng Kế hoạch triển khai nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025; Công tác nhân sự lãnh đạo quản lý liên quan đến Đại hội cổ công lần đầu của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty cổ phần; Công tác kiểm tra, giám sát; Công tác Dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng…

TGTT