Hội nghị cán bộ chủ chốt chuẩn bị cho nhân sự cấp ủy, UBKT nhiệm kỳ 2020-2025 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

22/07/20 10:58 AM

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về đại hội đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 81-KD-ĐUK ngày 15/8/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Kế hoạch số 2123-KH-ĐU ngày 19/9/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ VI của Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Ngày 21/7/2020, Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để chuẩn bị nhân sự cấp ủy, Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Hội nghị các bước tiếp theo Hội nghị bước 1 của quy trình giới thiệu nhân sự, đề án nhân sự mà Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã rà soát và thông qua.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng chí Đinh Anh Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Q. Tổng giám đốc, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, Công đoàn Tổng công ty; Trưởng, Phó Trưởng Ban các Ban tham mưu, Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty; Các đồng chí Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Lê Anh Sơn Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên chủ trì và điều hành Hội nghị.

Đồng chí Đinh Anh Tú – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty trình bày Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai các bước thực hiện quy trình về công tác nhân sự cấp ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong không khí dân chủ và đoàn kết, khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị cán bộ chủ chốt để chuẩn bị nhân sự cấp ủy, Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các chương trình của các bước đề ra. Kết quả giới thiệu nhân sự của Hội nghị là cơ sở để Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty giới thiệu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Hảng hải Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025.

TGTT