Hoàn thiện hệ thống cảng biển làm lực đẩy để phát triển

7/06/21 7:01 AM

Sau hai thập kỷ thực hiện quy hoạch, cảng biển Việt Nam thay đổi hoàn toàn diện mạo, có thể đón được những tàu lớn nhất thế giới hiện nay.

VTV