Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ 14

26/10/18 8:03 AM

Ngày 26/10, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần  thứ 14 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Anh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Tĩnh, Phó vụ trưởng vụ Kiểm tra tài chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó vụ Trưởng vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương, đồng chí Phạm Thị Thu Thủy, Phó vụ Trưởng vụ 5, Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Ngô Xuân Hồng, Phó vụ Trưởng vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy và cán bộ chuyên trách các cơ quan ban đảng của Tổng công ty.

Báo cáo sơ kết 9 tháng đầu năm 2018, đồng chí Đinh Anh Tú – Phó Bí thư Đảng ủy cho biết, 9 tháng qua, Đảng bộ Tổng công ty bám sát các chỉ thị, nghị quyết của đảng ủy cấp trên trong triển khai các hoạt động và đã hoàn thành một số các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.  Tổng sản lượng vận tải biển đạt 18.074 nghìn tấn, bằng 84,2% so với kế hoạch năm 2018. Tổng sản lượng hàng thông qua cảng đạt 61.912 nghìn tấn, bằng 63,3% so với kế hoạch năm. Tổng doanh thu đạt 11.688 tỷ đồng, bằng 85,7% so với kế hoạch năm 2018. Lợi nhuận hợp nhất 9 tháng đầu năm ước đạt 21 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá bằng việc sớm xây dựng, ban hành chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của để chỉ đạo. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII được Đảng bộ Tổng công ty và các cấp ủy triển khai đúng kế hoạch; phương thức nghiên cứu, học tập tiếp tục được đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Việc xây dựng chương trình hành động chú trọng đến tính khả thi, bám sát quan điểm, đường lối, mục tiêu trong các nghị quyết và phù hợp với đặc thù cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thống nhất thông qua các nhiệm vụ cụ thể trọng tâm sẽ triển khai thực hiện quyết liệt trong Quý IV/2018 và bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Quang Dũng – Trưởng ban PC&QTRR làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội nghị đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Nguyễn Duy Thịnh – Chủ tịch Công đoàn cơ quan Tổng công ty và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng cho đồng chí Đỗ Thị Xuân Hương – UV Ban Kiểm tra Đảng uỷ Tổng công ty.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, đồng chí Lê Anh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty cho biết Đảng bộ Tổng công ty sẽ tâm nỗ lực, đoàn kết triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các nhiệm vụ trong quý IV để hoàn thành và về đích sớm các mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2018.