Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ 5&6 mở rộng

19/10/21 8:27 AM

Thực hiện chương trình công tác năm 2021 của Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, ngày 18/10/2021 tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 5, thứ 6 thông qua hình thức họp trực tuyến tại điểm cầu Tổng công ty và các điểm cầu trực tuyến tại các tổ chức cở sở đảng trực thuộc.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Tổng công ty có đại diện các Ban của Trung ương Đảng: Ban Nội chính Trung ương, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về phía Đảng ủy Tổng công ty có các đồng chí: Lê Anh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Nguyễn Cảnh Tĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty; Lê Phan Linh, Thường trực Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty; Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty tại Hà Nội; Các cơ sở đảng trực thuộc họp trực tuyến tại đơn vị.

Đồng chí Lê Phan Linh, Thường trực Ban thường vụ Đảng ủy trình bày báo cáo đánh giá kết quả hoạt động Quý III/2021

Tại Hội nghị đồng chí Lê Phan Linh, Thường trực Ban thường vụ Đảng ủy trình bày báo cáo đánh giá kết quả hoạt động Quý III/2021. Trong 9 tháng đầu năm 2021, Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung tiếp tục chịu những tác động nặng nề của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là sự bùng phát trở lại và lây lan mạnh của biến thể Delta đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội. Trước bối cảnh đó, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã chủ động nắm bắt tình hình, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo với những giải pháp cụ thể, bám sát thực tiễn với quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo duy trì, ổn định hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW và các cấp chính quyền địa phương. Tập trung vào việc tuyên truyền thực hiện tốt theo phương châm “5K + Vắc xin” tại Tổng công ty và doanh nghiệp thành viên. Chỉ đạo việc xây dựng các kịch bản làm việc, điều hành SXKD để ứng phó với tình hình thực tế tại mỗi địa phương, đơn vị để đảm bảo mục tiêu kép vừa sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống có hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng theo Nghị quyết, kế hoạch công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty. Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

9 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng và đảng viên thông qua phương pháp giám sát trực tiếp và giám sát gián tiếp. Qua đó, chủ động nắm chắc tình hình và đánh giá đúng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, “lợi ích nhóm” và các tiêu cực khác.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Vụ trưởng vụ Tổng hợp Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Vụ trưởng vụ Tổng hợp Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo và chia sẻ khó khăn khi đại dịch Covid 19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cũng như các doanh nghiệp thành viên. Tuy vậy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vẫn đạt được kết quả rất tốt, ghi nhận kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ chính trị mà đảng bộ Tổng công ty, ông nhấn mạnh công tác chính trị và những kết quả đã đạt được về chỉ tiêu, doanh thu, sản lượng đều đạt gấp nhiều. Ông nhấn mạnh Tổng công ty đạt được kết quả thế này là do Ban lãnh đạo đã chỉ đạo sát sao và nắm bắt cơ hội thị trường đã kịp thời triển khai.

Đồng chí Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đảng ủy Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đảng ủy Tổng công ty nhấn mạnh công tác chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện được giám sát thường xuyên đối đảng viên thông qua việc theo dõi, phân công, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đảng viên. Thường xuyên chú trọng đến công tác chính trị tư tưởng, nắm bắt tâm tư, suy nghĩ của đảng viên, từ đó phát hiện hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, khắc phục, cảnh báo, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên từ khi còn manh nha. Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thường xuyên chủ động nắm bắt tình hình, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo với những giải pháp cụ thể, bám sát thực tiễn với quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo duy trì, ổn định hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.