Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phiên thứ 16

11/04/19 7:27 AM

Ngày 11/4/2019, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 16 nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác quý I/2019 và triển khai nhiệm vụ quý II/2019, đồng thời triển khai chương trình kiểm tra giám sát của BCH Đảng bộ, Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty năm 2019.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đại diện của Văn phong Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Về phía Đảng ủy Tổng công ty có đồng chí Lê Anh Sơn-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng chí Đinh Anh Tú – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, đồng chí Đinh Anh Tú, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2019 và phương hướng nhiệm vụ quý II/2019 của Đảng bộ Tổng công ty. Báo cáo nêu rõ, trong Quý I năm 2019, Đảng ủy Tổng công ty tập trung triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng năm 2019. Đảng ủy Tổng công ty đã triển khai các chủ trương, chỉ thị, chương trình hành động của Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.  Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành 08 nghị quyết và 01 chỉ thị về công tác phát triển đảng viên.

Về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nhấn mạnh đến việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là hoàn thành kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập quốc tế và đẩy mạnh xây dựng chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, chỉ đạo hoàn thành thực hiện việc sắp xếp sắp xếp, cơ cấu lại hệ thống tổ chức cơ quan tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.