Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 18 (mở rộng) Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

19/11/19 1:09 PM

Sáng ngày 12/11/2019, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 18 (Mở rộng) nhằm đánh giá kết quả công tác 10 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ cuối năm đồng thời triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị cũng xem xét công tác kiện toàn bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025; Giới thiệu bổ sung quy hoạch cấp ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020; Bổ sung quy hoạch người đại diện ứng cử giữ chức Chủ tịch HĐQT, TGĐ, TV HĐTV, PTGĐ Tổng công ty giai đoạn 2016-2021; Giới thiệu nhân sự làm người đại diện phần vốn tham gia ứng cử Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty cổ phần.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đại diện của Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ban Kinh tế Trung ương; Ban Nội chính Trung ương; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về phía Đảng ủy Tổng công ty có đồng chí Lê Anh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng chí Đinh Anh Tú – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy Q. Tổng giám đốc, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty; các đồng chí Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; Trưởng, Phó trưởng các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty; Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty.
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe đồng chí Đinh Anh Tú, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ cuối năm của Đảng bộ Tổng công ty.

Báo cáo nêu rõ, 10 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng năm 2019. Đồng thời Đảng ủy Tổng công ty đã triển khai các chủ trương, chỉ thị, chương trình hành động của Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành 15 Nghị quyết và 01 Chỉ thị về công tác phát triển đảng viên.

Về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cuối năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Theo đó, phải tập trung tìm các giải pháp giảm lỗ tại các doanh nghiệp vận tải biển, tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh tại các cảng biển, mở rộng dịch vụ logistics với các sản phẩm đa dạng để lấy lại thị trường và chọn công nghệ thông tin làm điểm đột phá; Tổ chức thực hiện tốt nội dung hợp tác, sử dụng các dịch vụ của nhau giữa các đơn vị trong Tổng công ty; Tập trung chỉ đạo các bước tiếp theo để tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu của Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Về công tác xây dựng Đảng, một trong những nhiệm vụ quan trọng cuối năm 2019 là tổ chức tập huấn, triển khai Chị thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.