Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 19 (mở rộng) Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

10/01/20 1:02 PM

Ngày 09/01/2020, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 19 (Mở rộng) nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đại diện của Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ban Kinh tế Trung ương; Ban Nội chính Trung ương; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về phía Đảng ủy Tổng công ty có đồng chí Lê Anh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng chí Đinh Anh Tú – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy Q. Tổng giám đốc, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty; các đồng chí Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Đinh Anh Tú, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 2020 của Đảng bộ Tổng công ty.

Báo cáo nêu rõ, Thực hiện Nghị quyết số số 10-NQ/ĐU ngày 18/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty về sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai nhiệm vụ năm 2019. Các cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và triển khai nhiều giải pháp như: Cải thiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản trị chiến lược, công tác quản trị nguồn nhân lực, công tác điều hành sản xuất kinh doanh, công tác cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, công tác tái cơ cấu tài chính. Triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025…

Về nhiệm vụ và giải pháp cho năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Theo đó, phải tập trung tìm các giải pháp giảm lỗ tại các doanh nghiệp vận tải biển, tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh tại các cảng biển, mở rộng dịch vụ logistics với các sản phẩm đa dạng để lấy lại thị trường và chọn công nghệ thông tin làm điểm đột phá; Tổ chức thực hiện tốt nội dung hợp tác, sử dụng các dịch vụ của nhau giữa các đơn vị trong Tổng công ty; Tập trung chỉ đạo các bước tiếp theo để tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu của Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tổng công ty tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc ở những cơ sở đảng khó khăn, trong công ty cổ phần Nhà nước không nắm cổ phần chi phối; Quyết liệt trong chỉ đạo việc giữ vững kỷ cương, kỷ luật, quản lý đảng viên, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, đoàn thể. Quán triệt, triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng; Thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ theo quy định, đặc biệt trong giai đoạn sau tái cơ cấu doanh nghiệp. Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới đại Hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VI tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

Đảng bộ Tổng công ty đề nghị các tổ chức cơ sở đảng tập trung các giải pháp để xây dựng cơ sở đảng vững mạnh toàn diện, là hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị, nhanh chóng khắc phục các tồn tại trong năm 2019, phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong hệ thống chính trị, tạo nên khối đoàn kết, đồng thuận cùng thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2020 tại các cơ sở trong toàn Tổng công ty./.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Giang, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Khối Doanh nghiệp đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đinh Anh Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và đồng chí Nguyễn Xuân Bường  Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án chuyên ngành hàng hải.