Hội nghị giới thiệu nhân sự đại diện vốn nhà nước giữ các chức danh lãnh đạo quản lý của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

30/07/20 2:01 PM

Ngày 29/7/2020, tại Hà Nội, được sự chấp thuận của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự đại diện vốn nhà nước giữ các chức danh lãnh đạo quản lý của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty Cổ phần.

Đến dự Hội nghị có đại diện của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Về phía Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có các đồng chí Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Nguyễn Cảnh Tĩnh, Ủy viên Hội đồng thành viên, Q. Tổng giám đốc; Kiểm soát viên Tổng công ty; Lê Phan Linh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; các đồng chí thành viên HĐTV, các Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; Lãnh đạo các Ban tham mưu; Chủ tịch, Tổng giám đốc các doanh nghiệp thành viên, đại diện nhóm những người đại diện vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp.

Để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông lần đầu dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 8 năm 2020, VIMC đã hoàn thiện các thủ tục liên quan, trong đó có việc cử nhân sự diện vốn nhà nước giới thiệu tham gia giữ chức danh lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty cổ phần.