Hội nghị Người Đại diện vốn VIMC – Hiện thực hóa kế hoạch phát triển

8/01/21 10:44 AM

Với mục tiêu đến năm 2025 là đơn vị hàng đầu trong cung cấp dịch vụ chuỗi logistics trọn gói tại Việt Nam trên cơ sở khai thác tối ưu và tạo lập những lợi thế cạnh tranh hiện hữu và tiềm tàng. Đến năm 2030, VIMC giữ vị trí số 1 của ngành hàng hải Việt Nam, có thương hiệu và năng lực cạnh tranh cao trong khu vực Châu Á và có phạm vi hoạt động toàn cầu, ngày 09/01/2021, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (VIMC) sẽ tổ chức Hội nghị Người Đại diện vốn của Tổng công ty nhằm hiện thực hóa Kế hoạch phát triển giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Tham dự Hội nghị là các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP, lãnh đạo của 34 doanh nghiệp thành viên Tổng công ty.

Hội nghị “Diên Hồng” thảo luận, thông qua Chương trình hành động VIMC 2021

Hội nghị sẽ thảo luận, thông qua Chương trình hành động VIMC 2021, năm khởi đầu của kế hoạch năm năm 2021-2025, thể hiện mong muốn, khát vọng và ý chí của những con người gánh vác trên vai trọng trách lớn lao đối với VIMC và doanh nghiệp của mình “trở lại đường đua” và về đích ở vị trí SỐ 1 của ngành hàng hải Việt Nam!

Đây có thể xem là một Hội nghị “Diên Hồng” của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khẳng định quyết tâm của Lãnh đạo VIMC và lãnh đạo 34 doanh nghiệp thành viên nhằm hiện thực hóa Kế hoạch phát triển trên.

Như Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Anh Sơn đã chia sẻ “Bằng cách nào để trở lại vị trí số 1, phải ưu tiên hành động nào và buộc phải rời bỏ những thói quen hay mảng kinh doanh nào, chúng ta phải hy sinh điều gì và bao lâu mới đạt được mục tiêu đó? Câu trả lời phải do chính chúng ta chứ không phải ai khác!”

TGTT