Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2022

2/07/22 11:18 AM

Trong các ngày 01,04,05,07/7/2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2022. Đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện Thường trực đảng ủy, lãnh đạo và chuyên viên cơ quan tham mưu thực hiện công tác tuyên giáo, dân vận, văn phòng, tổ chức, kiểm tra của 38 đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối; cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chia sẻ: Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2022 sẽ được nghe các đồng chí báo cáo viên của các ban Đảng Trung ương, báo cáo viên của Đảng ủy Khối giới thiệu, truyền đạt nhiều nội dung mới, quan trọng về công tác tuyên giáo; công tác dân vận; công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và công tác văn phòng cấp ủy. Đây là dịp các đồng chí trực tiếp trao đổi ý kiến với báo cáo viên; giao lưu, trao đổi nghiệp vụ với các đồng nghiệp, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tập huấn nghiệp vụ của Đảng ủy Khối. Đồng chí Lê Văn Châu yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị phát huy cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, chủ động nghiên cứu tài liệu, tập trung lắng nghe, đóng góp ý kiến, trao đổi thông tin với các đồng chí báo cáo viên, nhất là những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ để kịp thời giải đáp, hướng dẫn; đồng thời, tăng cường trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp tại Hội nghị nhằm góp phần triển khai thực hiện tốt các quy chế, quy định, hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương và của cấp ủy các cấp đã đề ra.

Trong ngày 01/7, các đại biểu đã tham dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo và nghe đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi nội dung “Định hướng công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại trong tình hình mới”; đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thông tin về kết quả công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo tại Đảng bộ Khối trong thời gian tới và các giải pháp xử lý khủng hoảng truyền thông cho các doanh nghiệp nhà nước trong tình hình mới; đồng chí Vũ Trí Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối đánh giá công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và đồng chí Nguyễn Thị Tiếp, Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đảng ủy Khối trao đổi về những nội dung chính trong Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy khối DNTW