Hội nghị (trực tuyến) Tổ chức triển khai các giải pháp kinh doanh ứng phó với dịch bệnh Covid-19

20/02/20 4:09 PM

Ngày 20/02/2020 tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã tổ chức Hội nghị Tổ chức triển khai các giải pháp kinh doanh ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Hội nghị đã được kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại các khu vực: Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cam Ranh, Cần Thơ , Bình Định.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Lê Anh Sơn đã chủ trì Hội nghị có sự tham gia của các thành viên chuyên trách HĐTV, Q.Tổng giám đốc Tổng công ty Nguyễn Cảnh Tĩnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty; các Phó TGĐ Tổng công ty, Kiểm soát viên;, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Công đoàn TCT; lãnh đạo của các doanh nghiệp vận tải biển, khai thác cảng biển và dịch vụ hàng hải trong Tổng công ty.

Theo đánh giá chung, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành trong đó vận tải biển, khai thác cảng biển và dịch vụ hàng hải phải chịu tác động tiêu cực không nhỏ. Đối với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, sản lượng vận tải biển cũng như hàng hóa đến từ Trung Quốc và Đài Loan tới các cảng biển của Tổng công ty chiếm khoảng 30% cho từng lĩnh vực, kéo theo lĩnh vực dịch vụ hàng hải cũng bị ảnh hưởng tương tự. Nếu dịch bệnh kéo dài hết quý 1 sang quý 2 năm 2020 thì kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng. Vì vậy, đưa ra các biện pháp ứng phó kịp thời và quyết liệt mới có thể giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.

Lãnh đạo Tổng công ty nêu rõ, đánh giá, phân tích và đưa ra các giải pháp ứng phó với ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 là cần thiết, nhưng để những giải pháp này có tính khả thi và hiệu quả rất cần sự quyết liệt, cụ thể và dám làm của lãnh đạo các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải biển Tổng công ty, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh này.