Hội thảo “Chuyên đề về công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ sỹ quan thuyền viên VIMC”

20/11/23 5:11 PM

Nhằm đánh giá tình hình, kết quả, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên trong đội ngũ sỹ quan thuyền viên trong toàn Tổng công ty, ngày 17/11/2023, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Chuyên đề về công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ sỹ quan thuyền viên VIMC”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hội trường trụ sở Tổng công ty và kết nối trực tuyến đến các đơn vị vận tải biển thuộc VIMC.

Tham dự và chỉ đạo Hội thảo có đồng chí Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty; Đồng chí Đoàn Thị Thu Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ các đơn vị vận tải biển tại Hà Nội và Hải Phòng cùng đại diện các đảng viên thực hiện nhiệm vụ trên tàu.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Lê Anh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị cho biết công tác phát triển đảng viên thời gian đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty và Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đề ra. Trong đó, công tác phát triển đảng từ khối sỹ quan thuyền viên đang công tác trên tàu còn gặp nhiều khó khăn. Đồng chí mong muốn Hội thảo xác định rõ các nguyên nhân những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng từ đội ngũ sỹ quan thuyền viên công tác trên tàu; đặc biệt là các giải pháp thiết thực góp phần tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng từ đoàn viên.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, đánh giá, phân tích, thảo luận về những điểm sáng, điểm mới, những hạn chế, khó khăn và đề xuất các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng phát triển đảng hiện nay.

Theo các đại biểu, đội ngũ sỹ quan thuyền viên của VIMC có nhiều ưu điểm như: giỏi về chuyên môn, có tư tưởng, lập trường chính trị vững vàng, yêu nghề và sẽ gắn bó với nghề. Đây là nguồn quần chúng ưu tú rất lớn để có thể phát triển Đảng. Một số doanh nghiệp Vận tải biển như: VOSCO, VINASHIP có những thuyền bộ đủ điều kiện để lập Chi bộ Đảng trên tàu, do vậy sẽ có điều kiện thuận lợi để phát triển Đảng cho thuyền viên. Các Đảng bộ tại doanh nghiệp đã tích cực, động viên, khích lệ, giao nhiệm vụ cho các thuyền viên là Đảng viên tuyên truyền, phổ biến cho các thuyền viên quần chúng về vai trò của Đảng, quyền lợi khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng để đẩy mạnh công tác giác ngộ quần chúng tham gia vào hàng ngũ của Đảng.

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ sỹ quan thuyền viên còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế như: do đặc thù nghề nghiệp làm việc trên tàu thường không cố định một tàu, thời hạn làm việc, không cố định về thời gian nghỉ phép. Khi nghỉ phép ở các địa phương khác nhau, xa trụ sở doanh nghiệp. Do vậy khó tổ chức và tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận, chính trị. Các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị không được mở thường xuyên hoặc không trùng với thời gian nghỉ phép của thuyên viên nên khó tham dự….

Để khắc phục những khó khăn, hạn chế trên, các đại biểu đã đề xuất một số giải pháp như: tăng cường phối hợp giữa các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể với các bộ phận chuyên môn trong doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho sỹ quan thuyền viên tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, học tập, nghiên cứu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng các quy định, quy chế cụ thể về thủ tục, hồ sơ, trình tự, thời gian kết nạp đảng viên cho sỹ quan thuyền viên, đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng, đúng quy định…

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Lê Anh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã đánh giá cao những ý kiến tham luận của các đại biểu. Đồng chí đề nghị các đảng bộ, chi bộ nghiêm túc nhìn nhận đánh giá lại những hạn chế; tập trung nâng cao vai trò của mỗi cấp ủy, tổ chức, phát hiện, đề xuất, triển khai các giải pháp thực hiện công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên trong đội ngũ sỹ quan thuyền viên. Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị vận tải biển thuộc VIMC phải có kế hoạch cụ thể, rõ ràng, định kỳ báo cáo về tình hình, kết quả công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là từ đoàn viên trong đội ngũ sỹ quan thuyền viên.

 

Hội thảo “Chuyên đề về công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ sỹ quan thuyền viên VIMC” là một hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể và toàn thể đảng viên, đoàn viên trong công tác phát triển đảng viên. Đây cũng là cơ hội để các đảng bộ, chi bộ trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất quan điểm, định hướng, đưa ra các giải pháp cụ thể, hiệu quả để phát triển đảng viên từ đoàn viên trong đội ngũ sỹ quan thuyền viên, góp phần xây dựng Đảng bộ Tổng công ty ngày càng phát triển vững mạnh