Hướng dẫn của Paris MoU về tác động của COVID-19

2/04/20 6:00 AM

Ngày 26/3/2020, Tổ chức Paris MoU (Bản ghi nhớ Paris về kiểm soát của quốc gia có cảng khu vực Tây Âu – Bắc Đại Tây Dương) đã ra thông cáo báo chí với tiêu đề “Hướng dẫn của Paris MoU về tác động của COVID-19”.

Trong thông cáo báo chí, Paris MoU thừa nhận cuộc khủng hoảng mà ngành vận tải biển quốc tế đang phải đối mặt. Paris MoU đang làm việc để giúp các cơ quan có thẩm quyền của các thành viên bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của các nhân viên kiểm soát của quốc gia có cảng (PSCO), và cả những người đi biển làm việc trên tàu. Paris MoU cũng thừa nhận tại thời điểm này, điều cần thiết là phải giữ cho chuỗi cung ứng mở, và cũng là rất khó khăn cho các chủ tàu trong việc sắp xếp các cuộc kiểm tra tàu. Người đi biển cũng rất khó khăn để tham gia các khóa đào tạo cần thiết và xác nhận lại chứng chỉ chuyên môn của mình.

Về vấn đề này, Paris MoU đã xây dựng hướng dẫn tạm thời cho các cơ quan có thẩm quyền của các thành viên trong cuộc khủng hoảng COVID-19. Hướng dẫn thừa nhận cần phải áp dụng tính linh hoạt trong hoàn cảnh đặc biệt này. Bị ép buộc bởi tình huốn hiện tại, các cơ quan có thẩm quyền của các thành viên đã thực hiện các biện pháp quốc gia đang ảnh hưởng đến thể chế kiểm soát của quốc gia có cảng tại khu vực.

Hướng dẫn tạm thời đưa ra các tham số cho việc áp dụng cách tiếp cận thực dụng sẽ được thực hiện trong khu vực. Giải pháp của phương pháp này là sự công nhận các biện pháp đang được các quốc gia tàu mang cờ quốc tịch thực hiện thừa nhận những thách thức mà ngành hàng hải đang phải đối mặt. Hướng dẫn cho các cơ quan thực hiện kiểm soát của quốc gia có cảng đã được xây dựng liên quan đến:

• Tác động của việc trì hoãn các cuộc khảo kiểm tra và đánh giá tàu

• Gia hạn hiệu lực các giấy chứng nhận của tàu

• Thời gian phục vụ kéo dài trên tàu của thuyền viên

• Thời gian trì hoãn đối với việc chứng nhận thuyền viên (STCW 95 và MLC, 2006)

Theo nguyên tắc chung, cách tiếp cận thực dụng liên quan đến các vấn đề đề cập ở trên được khuyến nghị nên được thực hiện trên cơ sở từng trường hợp cụ thể trong thời gian tối đa ba tháng. Trong những trường hợp như vậy, mong muốn sẽ có sự tham gia tích cực của quốc gia tàu mang cờ quốc tịch và, nếu phù hợp, tổ chức đăng kiểm tàu. Điều này bao gồm bằng chứng là tàu có kế hoạch mà theo đó tàu sẽ quay lại tuân thủ các yêu cầu.

Việc có thực hiện kiểm tra tàu hay không vẫn do quốc gia có cảng quyết định. Tàu có thể được coi là tự cách ly chỉ khi không có giao tiếp tàu-bờ.

Hướng dẫn tạm thời có thể được xem xét, khi thích hợp, để phù hợp với sự phát triển nhanh chóng liên tiếp của virus COVID-19 và các sáng kiến trong tương lai của các bên liên quan.

Trong thông cáo báo chí, Paris MoU mong muốn bày tỏ tình đoàn kết với ngành vận tải biển quốc tế và những người đi biển vào thời điểm khó khăn này./.