Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912-09/7/2022)

14/06/22 10:48 AM

Căn cứ Hướng dẫn số 06-HD/BTGĐUK, ngày 27/12/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022; triển khai công tác thông tin tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 – 09/7/2022), Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Công văn số 209-CV/BTGĐUK, ngày 03/6/2022 và đề nghị các đảng ủy trực thuộc chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp với điều kiện cụ thể; tuyên truyền trong sinh hoạt thường kỳ, trên các tạp chí, trang thông tin điện tử; các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền khác của đơn vị.

Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đăng tải toàn văn Hướng dẫn số 54-HD/BTGTW, ngày 30/5/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ và Đề cương tuyên truyền.